נשים למען נשים

מדיניות פרטיות

אנחנו, בשדולת הנשים מעריכות מאוד את הפרטיות שלך. לכן, ניסחנו מדיניות פרטיות זו כדי להבהיר לך בדיוק מה המידע שישמר על אודותיך, כיצד יעשה בו שימוש, למי תנתן גישה אליו, ומהן הדרכים בהן ניתן לקבל עותק מהמידע או לתקנו, במקרה שהוא אינו נכון או עדכני. כל האמור במסמך זה המנוסח בלשון נקבה פונה וחל על כל המינים.

מי אנחנו?

שדולת הנשים בישראל היא עמותה ציבורית הפועלת לקידום חברה ישראלית שוויונית והוגנת.

השדולה הוקמה ב- 1984 כגוף עצמאי ובלתי-מפלגתי, ומאז פועלת לקידום נשים ושוויון מגדרי, בין היתר, באמצעות חקיקה, חינוך ומחקר, שינוי מדיניות והעלאת מודעות הציבור בתחום זה. מיום הקמתה שמה לה שדולת הנשים כמטרה להוביל שינוי משמעותי במעמדן של כלל הנשים בישראל, להטמיע שיח שוויוני ומודעות לזכויות נשים ולקדם ייצוג ראוי והולם בזירות השונות במדינה. אנו מאמינות כי שוויון מגדרי הוא אינטרס חברתי ראשון במעלה ותנאי הכרחי לקיומה של חברה ישראלית דמוקרטית, לצמצום פערים חברתיים וכלכליים ולקידום שוויון בכלל בישראל.

האם את חייבת למסור לנו מידע?

בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, הרי שכל פניה לנשים לקבלת מידע על אודותיהן מחייבת ליידע אותן האם יש חובה חוקית למסירת המידע, או שמסירת המידע תלויה ברצונה הטוב של מוסרת המידע.

במקרה זה אין חובה לספק את המידע, והעברת המידע תלויה ברצונה החופשי של נושאת המידע.

מה המידע הפרטי שאנחנו שומרות עלייך?

כאשר את נרשמת או משתמשת במי מהשירותים הקשורים לאירוע Miss Fix The Universe, ובכלל זה לסבבי המימון במסגרתו, או יוצרת איתנו קשר, אנחנו עשויות לשמור מידע על אודותיך. מידע זה יכול שיהיה מידע מזהה, ויכול שיהיה מידע שאינו מזהה. המידע המזהה שאנחנו נשמור הוא פרטי התקשרות, כגון כתובת הדואר האלקטרוני שלך (או כל פרט אחר שתספקי) וכן המידע שתמלאי בטפסי ההצבעה ובטפסים אחרים, וכן כל מידע שיועבר לנו במהלך מתן השירותים, או באמצעות טפסי יצירת קשר.

מה המידע הלא-מזהה שישמר על אודותייך?

גם מידע שאינו מזהה עשוי עדיין לאפשר לאחרות ללמוד על אודותיך. לכן, חשוב שתדעי שאנחנו שומרות את המידע הבא ואותו בלבד: מידע טכני, כגון סוג הדפדפן ומידע בנוגע לתוספים והגדרות במכשיר, מידע בנוגע לעמודים הנצפים, לשימוש בשירות וכדומה וכן מידע טכני שמתקבל במהלך התקשורת עמך.

כיצד מידע על אודותיך נאסף?

הדרך בה מידע נאסף משפיעה על השיקולים בשימוש בשירותים שלנו. לכן, חשוב שנספק מידע בדיוק לגבי איסוף המידע שלך. אנחנו אוספות את המידע שנמסר לנו בזמן השימוש בשירות שלנו בלבד ובאמצעות השימוש שלך בשירות.

כיצד נעשה שימוש במידע על אודותיך?

אנחנו נשתמש במידע לצרכי מתן השירות למשתמשות שלנו, שכולל, בין היתר, את ניהול האירוע וההצבעה, וכן ליצירת קשר עתידי עם הנרשמות לאתר ו/או המצביעות, בין אם על ידי שליחת הודעות בנוגע להצבעה ובין אם למטרות אחרות, ובכלל זה, הפצת מידע של שדולת הנשים ובנושאים הקשורים לשדולת הנשים, באמצעות ניוזלטר ובאמצעים אחרים, הנעה לפעולה (למשל קריאה להפגנות, עצומות וכו'), שיווק ופנייה בקשר לתרומה ולגיוס משאבים.

הנתונים הנאספים נשמרים במאגרי המידע של השדולה ובאחריותה. השימוש במידע יתבצע בהתאם למטרות שהוגדרו, מסמך תנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו ובכפוף להוראות כל דין לרבות דיני הגנת הפרטיות. ככל שאיסוף ועיבוד המידע כפוף למערכות דינים אחרות, אזי הבסיס החוקי לעיבוד המידע אודותיך ואודות אחרים על פי אותם דינים עשוי להיות שונה.

למי עוד יש גישה למידע?

ככלל, ככל שלפחות אנשים יש גישה למידע על אודותיך, כך יותר טוב. במקרה של השירות שלנו, יש גישה לעובדות שלנו ולפרילנסריות שעובדות על האתר ונמצאות תחת חובת סודיות ולקבלניות משנה שמספקות לנו את השירות.

כמו כן, יתכן כי במקרים מסוימים אנחנו נספק גישה זמנית למי שדרושה לנו לאספקת השירות, תחת התחייבות ספציפית.

מיהם הצדדים השלישיים להם יש גישה?

צדדים שלישיים הם שירותים חיצוניים המקבלים גישה למידע ומסייעים לנו במתן השירות. כל אחת מהן חותמת על מסמך המחייב אותה לסודיות המידע. הצדדים השלישיים הם:

חברת גוגל, שמספקת לנו שירותי סטטיסטיקה במסגרת גוגל אנליטיקס. חברת יולי פיתוח וקידום אתרים שמספקת אחסון לאתר.

כיצד אנחנו יכולות לצור איתך קשר?

אנחנו שולחות עדכונים תקופתיים בדואר אלקטרוני ו/או באמצעים אחרים, ובכלל זה נוכל ליצור איתך קשר בין אם על ידי שליחת הודעות בנוגע להצבעה ובין אם למטרות אחרות, ובכלל זה, הפצת מידע של שדולת הנשים ובנושאים הקשורים לשדולת הנשים, באמצעות ניוזלטר ובאמצעים אחרים, הנעה לפעולה (למשל קריאה להפגנות, עצומות וכו'), שיווק ופנייה בקשר לתרומה ולגיוס משאבים. אנחנו עוד עשויות ליצור איתך קשר במקרה בו רשות מוסמכת תבקש שנעשה זאת.

האם את יכולה לעיין במידע, לתקן או לעדכן מידע הנוגע אלייך?

בהתאם לסעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות, זו זכותך לעיין במידע השמור עלייך. בהתאם לסעיף 14 לחוק, תוכלי לעדכן או לתקן מידע שאינו עדכני עוד. על פי החוק הישראלי, אין חובה לאפשר לך למחוק מידע, אך אם תפני לממונה על הגנת הפרטיות במאגר, היא תוכל לספק לך מענה ספציפי לסוגיה זו.

ומה עם עוגיות?

עוגיה היא קובץ קטן שמושתל על המחשב שלך, ומאפשר לנו לחסוך מילוי פרטים כמו פרטי התחברות והתקשרות בכל עמוד. אנחנו משתמשות בעוגיות כדי לוודא את ההתחברות שלך לאתר ולמנוע הונאות. אנחנו גם משתמשות בעוגיות לצורך שירותים סטטיסטיים.

ומה עם אירועי אבטחה?

נכון להיום, החוק הישראלי אינו מחייב בעלות מאגר מידע לעדכן אותך על אירועי אבטחת מידע שהתרחשו, אלא דורש כי הדיווח יגיע לרשות להגנת הפרטיות.

במקרה שלנו, אנחנו עומדות בחובה החוקית, ונדווח במקרה שבו רשות מוסמכת תורה לנו לדווח על אירוע אבטחה. תלונות תבחן לפי שיקול דעתנו.

אחריות אישית לנושא אבטחת המידע

באחריותך לנקוט אמצעי הגנה על מכשיר הקצה המשמש למתן השירותים שלנו. הנך מתבקשת לשמור על חיסיון הסיסמה לאתר (אזור אישי) ולא להעבירה לאף גורם אחר .

 

ממונה הגנת הפרטיות

ממונה הגנת הפרטיות במאגר היא מנכ"לית שדולת הנשים, עו"ד עינת פישר לאלו. ניתן לצור עמה קשר בכתובת הדואר האלקטרוני mankalit@iwn.org.il

שינויים ועדכונים

ככל שיהיו שינויים ועדכונים במסמך זה, אנו נביא אותם לידיעתך בהקדם, על ידי עדכון אתר האינטרנט שלנו, או על ידי שליחת הודעה לכלל המשתמשות שלנו.

בחסות

ברגעים אלו נשלח אליך לנייד קוד, אנא הזיני אותו כאן:


לא קבלת SMS? שלחי שוב

ההצבעות לסבב 2023 הסתיימו.

המיזמים מועברים בימים אלו לצוות השיפוט ולא ניתן לערוך אותם עד להודעה חדשה. במקרים דחופים אנא פנו אלינו ל: Missfix@iwn.org.il

ההגשות לקול קוראת 2023 נסגרו, המיזמים מועברים בימים אלו לצוות השיפוט ולכן לא ניתן לערוך אותם. במקרים דחופים אנא פנו אלינו ל: info@missfixtheuniverse.com

התחברת בהצלחה!

מייד תועברי לעמוד המתאים

האם להחליף את המשתמש ליזמית? פעולה זו אינה ניתנת לשיחזור

באיזור זה יזמיות של קהילת מיס פיקס מחליפות מידע, שואלות שאלות ותומכות זו בזו, איזור זה מיועד ליזמיות של הקהילה בלבד.

הצבעה הוגנת - אנא הרשמו על מנת להצביע


כבר רשומה? התחברי

התחברות

שמחות לראות אותך שוב

כניסה עם סיסמה
כניסה עם קוד ב SMS

אם אין לך עדיין חשבון תוכלי להרשם עם פתיחת הסבב הבא, עליו נעדכן ברשתות

שלום התחברות

אופס, כבר הצבעת למיזם זה.
על מנת לצפות בהיסטוריית ההצבעות ולהכפיל שווי הצבעה כנסי לפרופיל המשתמשת שלך

ההצבעה נרשמה בהצלחה

על מנת לצפות בהיסטוריית ההצבעות
ולהכפיל שווי הצבעה למיזם
אחד בלבד לבחירתך
כנס.י לפרופיל המשתמש.ת שלך

הפיצי את הבשורה - שתפי

דילוג לתוכן