נשים למען נשים

אלא

חסונה

ההגשות וההצבעות לסבב 2023 הסתיימו, ארוע חשיפת המיזמים הנבחרים יתקים ב 7.9.2023

שיתוף הפרופיל:

הפורום האקדמי היפואי

תחום: גיוון, חיזוק הפריפריה, חינוך, מאבק באלימות, צמצום פערים חברתיים, שוויון מגדרי, שלום וקירוב עמים, תמיכה בנשים באזורי לחימה, תעסוקה
כותרת הפעילות: הפורום האקדמי היפואי
1. יצירת אסמתכא לכל האקדמאיים ליצירת שיתופי פעולה בניהם . 2. הרצאות אונליין מונגשות מהתחומים השונים להעשרת ידע כללי ושיתוף ידע בין חברי הפורום . 3. הרצאות וסדנאות בבתי ספר התיכוניים, במטרה לאפשר לתלמידי תיכון לבחור במקצוע ממבט מעשי מאקדמאיים שעובדים במקצוע כיום. 4. תכנית מנטוריניג — ליווי בתהליך הקליטה למוסד האקדמאי , דבר אשר יעניק להם השתלבות קלה יותר וקליטה רכה באקדמייה, ויצמצם את הנשירה באמצע הלימודים. 5. כנסים ואירועים להשכלה גבוהה בשיתוף עם המוסדות להשכלה גבוהה 6. תכנית מכינה בשיתוף עם כמה מוסדות להשכלה גבוהה במטרה להגניש את האקדמייה בארץ ולצמצם את הצעירים שנושרים ללמוד חוץ לארץ בעקבות קשיי קבלה במוסדות בארץ.
איזור פעילות: מקומי
הפרויקט התחיל כפיילוט בעיר יפו והמטרה להתרחב ולהעתיק את הפרויקט לעוד ערים וכפרים באוכלוסייה הערבית. יפו " יאפא" -אחת הערים היפות , שיש בה הכל אומנות, ים , נמל ואוכל מצוין . מחקרים מוכיחים שאחוז האקדמיים באוכלוסייה הערבית יותר נמוכים מהאוכלוסייה היהודית, בייחוד בעיר יפו ולכן נבחר הפיילוט להתחיל שם. קיימים מחסומים ופערים רבים בקרב האוכלוסייה הערבית, ובייחוד האוכלוסייה היפואית, בניהם השפה ופערים במעמד הסוציו-אקונומי. נתון שפורסם לאחרונה מראה כי רק 40% מהתלמידים הערבים ( בהשוואה ל 74%) ו 53% מהתלמידות הערביות ( בהשוואה ל 83% יהודיות) מסיימים עם תעודת בגרות מלאה. בבחינת הנתונים לגבי השכלה גבוהה רק כ 9% מהגברים הערבים ממשיכים להשכלה גבוהה ( לעומת 40% מהאוכלוסייה היהודית) ו כ 14% מנהשים ( לעומת 50% מהאוכלוסייה היהודית). כמובן דבר אשר פוגע בהשתכרות העתידיות ותוקע את השיוויון החברתי. ולכן הפתרון הינו המעורבות הקהלתית החברתי של האקדמיים הקיימים, דרך יצירת פלטפורמה שהיא המיזם "הפורום האקדמי היפואי". הדרך להבליט את הדמויות האקדמאיות היפואית , ולעודד האקדמיה ביפו תשנה ותגרום ל
האימפקט החברתי של המיזם
רבים האתגרים באוכלוסייה הערבית ובייחוד האוכלוסייה היפואית, הפערים אשר משתקפים פערי מצב סוציו-אקונומי, פערי חינוך ופערי שפה. המטרה של המיזם לגשר על הפערים האלו , תוך יצירת מערכת חיובית המשפיעה על אוכלוסייה זו . מחקרים מוכיחים כי התעסקות בעשייה חברתית גורמת לחשיבה חיובית ומקטניה אלימות ופשיעה. ההתמקדות בחיוביות תעניק בטחון כלכלי , נפשי ומשפיעה על אורח החיים. הפורום האקדמי היפואי.שנת הקורונה 2020 נפלה בחלקי להשתתף במחקר בינלאומי לבחינת האמון בגורמי ממשל מקרב האזרחים בעת משבר. במחקר נוכח כי הואכלוסייה הערבית ואוכלוסיית הנשים היו מאוימים יותר במשבר ונפגעו כלכלית ונפשית יותר מאשר האוכלוסיה היהודית ואוכלוסיית הגברים . על פי הנתונים מהשלכה המרכזית לסטטסטיקה נשים מרוויחות פחות מגברים , והאוכלוסייה הערבית מרוויחה פחות מהאוכלוסייה היהודית .ההכנסה הנמוכה הינה בעקבות אי השתלבות באקדמיה . ולכן החלטתי לשפוך אור על האקדמיה ולהציג את היפואיים האקדמיים .
החזון ומדדי הצלחה
החזון – הגדלת מספר האקדמאיים תוך שימוש בקבוצת האקדמאים הקיימת במטרה להשאיר חותם אקדמי בחברה הערבית לשינוי המצב החברתי והכלכלי. השכלהה גבוהה הינה אמצעי לשיפור המעמד החברתי והכלכלי ומשפיעה על הדורות הבאים, המטרה שלנו הינה גידול במספר האקדמאיים הערבים בארץ. הצלחת המיזם – גידול באחוז האקדמאיים הערביים במגוון תחומי לימוד דבר אשר יעניק צמיחה כלכלית במשק הישראלי דבר אשר מהווה מנוע צמחיה במשק וצמצום פערים . דבר אשר מתבטא בשיפור בהשתלבות בשוק העבודה ומשפיע באופן ישיר על רמות השכר ומוציא את האוכלוסייה ממעגל העוני.
יעדים מספריים
1. הגדלת חברי הקבוצה עד סוף 2023 ל 1000 משתתפים כיום ישנם 600 . 2. הפקת 4 כנסים לאורך כל שנה בתחום אקדמיה שונה , לחשיפת היבטים שונים באקדמיה. 3. חמש הרצאות בכל רבעון מתחומים שונים מצולמים ומונגשים לכל האוכלוסייה לשיתוף ידע 4. חיבור בין 10 מנטורים ומנטים בכל שנה לליווי צמוד . 5. העתקת המיזם בשנת 2023 לעוד 2 ערים/כפרים 6. גיוס תקציב למיזם של 200K לשנה , ( תכנית תקציב מוכנה ) 7- שיתוף פעולה עם המוסדות האקדמאים לקליטת וליווי תלמידה התיכון בבחירה הנכונה ( לפות 2 מוסדות). 8- שיתוף פעולה עם 5 בתי ספר להטמעת התכנית בתוך הבית ספר באופן קבוע
היתכנות כלכלית
מיזם מצליח הוא מיזם שיש עבורו היתכנות כלכלית שמצדיקה את המשיכיות וקיום המיזם : השאיפה הינה יצירת הכנסות על ידי הכשרות , שיתופי פעולה עם מוסדות להשכלה גבוהה ובתי ספר, חשיפה לאקדמאיים העצמאיים ובעלי העסקים קטנים תוך יצירת החיבור עם גורמים להגדלת הנתח שוק שלהם, חברות השמה לשילוב האקדמאיים בעסקים המעוניינים בגיוון תעסוקתי. 1. שיתוף פעולה עם הבתי ספר להטמעת תכניות ההכשרה באופן קבוע בבתי ספר. 2. הגדלת אחוז האקדמאיים תוך כדי יצירת שיתוף פעולה עם המוסדות להשכלה גבוהה. 3. סיוע לאקדמאיים העצמאים ולעסקים הקטנים באוכלוסייה הערבית תוך כדי חשיפה באותו אזור. 4. פיתוח תעסוקתי על ידי יצרת שדרה מקצועית באותו יישוב 5. יצירת שיתופי פעולה בין האקדמאיים הקיימים וחשיפתם לשיתוף פעולה פנימי וחיצוני.
השפעה מגדרית
קיימים פערים ואתגרים רבים בהשתלבות באקדמיה ולאחר מכן השתלבות בשוק העבודה. חלק מהחסמים הינם , אפליה, תחבורה, נגישות , שפה. נוסף על כל זה לנשים באוכלוסייה הערבית ישנה אחריות מאוד גדולה בגידול ילדים , ולכן חלק גדול מהנשים שמחליטות להכנס לאקדמייה לומדות הוראה. המיזם מעודד נשים ערביות להשתלבות באקדמיה במגוון תחומים תוך יכולת לאזן בין הבית לעבודה.
השפעה על נשים בפריפריה חברתית או בפריפריה גאוגרפית
המיזם מעודד נשים ערביות להשתלבות באקדמיה בתחומים שונים , מבדיקה שנעשתה במדגם בעיר יפו, מרבית הנשים עוסקות בהוראה , ועל כן המטרה הינה לפתוח את עיניהם לעוד תחומים .

ברגעים אלו נשלח אליך לנייד קוד, אנא הזיני אותו כאן:


לא קבלת SMS? שלחי שוב

ההצבעות לסבב 2023 הסתיימו.

המיזמים מועברים בימים אלו לצוות השיפוט ולא ניתן לערוך אותם עד להודעה חדשה. במקרים דחופים אנא פנו אלינו ל: Missfix@iwn.org.il

ההגשות לקול קוראת 2023 נסגרו, המיזמים מועברים בימים אלו לצוות השיפוט ולכן לא ניתן לערוך אותם. במקרים דחופים אנא פנו אלינו ל: info@missfixtheuniverse.com

התחברת בהצלחה!

מייד תועברי לעמוד המתאים

האם להחליף את המשתמש ליזמית? פעולה זו אינה ניתנת לשיחזור

באיזור זה יזמיות של קהילת מיס פיקס מחליפות מידע, שואלות שאלות ותומכות זו בזו, איזור זה מיועד ליזמיות של הקהילה בלבד.

הצבעה הוגנת - אנא הרשמו על מנת להצביע


כבר רשומה? התחברי

התחברות

שמחות לראות אותך שוב

כניסה עם סיסמה
כניסה עם קוד ב SMS

אם אין לך עדיין חשבון תוכלי להרשם עם פתיחת הסבב הבא, עליו נעדכן ברשתות

שלום התחברות

אופס, כבר הצבעת למיזם זה.
על מנת לצפות בהיסטוריית ההצבעות ולהכפיל שווי הצבעה כנסי לפרופיל המשתמשת שלך

ההצבעה נרשמה בהצלחה

על מנת לצפות בהיסטוריית ההצבעות
ולהכפיל שווי הצבעה למיזם
אחד בלבד לבחירתך
כנס.י לפרופיל המשתמש.ת שלך

הפיצי את הבשורה - שתפי

דילוג לתוכן