קול קוראת 2023 - דור העתיד

ההגשות וההצבעות לסבב 2023 הסתיימו, ארוע חשיפת המיזמים הנבחרים יתקים ב 7.9.2023

שיתוף הפרופיל:

זה לא בראש שלך - אנדומטריוזיס ישראל

תחום: בריאות, חינוך, קידום דור העתיד, שוויון מגדרי
כותרת הפעילות: יצירת שינוי תפיסתי ומעצים בקרב נערות מגילאי חטיבה עד צבא לתת אמון בעצמן ולעמוד על שלהן בהתמודדות עם כאב שקוף, ועיצוב אקוסיסטם מערכתי, רגיש ומודע לכאב.
עמותת אנדומטריוזיס ישראל מובילה את תחום האנדומטריוזיס בארץ, מחלה גינקולוגית שקופה הפוגעת ב-1 מ-10 נערות ונשים ומאובחנת באיחור ממוצע של 11 שנים, ומהווה דוגמא חריפה לאפליה מגדרית במערכת הרפואה. העמותה נוסדה ב-2019 וצמחה מתוך פעילות אקטיביסטית של קהילת החולות. כיום, אנו פועלות לשנות את המציאות והאקוסיסטם של נערות וצעירות שטרם אובחנו ושל מתמודדות עם המחלה במגוון זירות פעולה, באופן מקצועי ובלתי מתפשר, תוך שימוש בחדשנות, בניית ידע ואקטיביזם קהילתי נשי. "זה לא בראש שלך" היא תכנית אקטיביסטית של נשים שמתוך נסיונן האישי בהתמודדות עם מחלה שקופה שסובלת ממודעות נמוכה באוכלוסייה, פועלות לבטל את האפליה המגדרית הפוגעת בבריאותן של נערות וצעירות. זאת על-ידי יצירת שינוי תפיסתי בקרב הנערות והעצמתן, ובאמצעות שינוי המערכות בהן עוברות הנערות, ובפרט בכל הקשור למודעות המסגרות וטיפולן באנדומטריוזיס. המיזם פועל בשלושה מישורים עיקריים: 1. יצירת שינוי תפיסתי בקרב נערות מגיל חטיבה ועד שירות צבאי, על-ידי העברת מערכי חינוך ומעגלי שיח מותאמי-תרבות וגיל לנערות בבתי-ספר ובחינוך הבלתי פורמלי בנושאי מגדר ורפואה מגדרית מותאמת גיל. המערכים מספקים כלים ומחזקים את המודעות ואת הרגישות לכאב שקוף, כדוגמת אנדומטריוזיס ואחרים, ובעיקר מעצימים את יכולת הנערה לתת אמון בעצמה ולעמוד על שלה בהתמודדות עם כאב שקוף. המערכים מועברים על-ידי חברות קהילת האנדומטריוזיס בארץ שחוות על בשרן את האפליה המגדרית במערכת הבריאות ואת המודעות הנמוכה בסביבתן לסיבת כאבן. 2. ביסוס קהילת אקטיביסטיות ותומכות עבור נערות וכן עבור מועמדות לשירות ביטחון ולחיילות עם אנדומטריוזיס, אשר מחזקות את הנערות והצעירות לפעול להעלאת המודעות למחלה ולספק רשת חברתית תומכת ובונה. במסגרת הקהילות ניתן גם ליווי אישי וסיוע במיצוי זכויות אל מול בתי הספר והמערכת הצבאית. 3. יצירת אקוסיסטם רגיש לכאב ומודע לאבחון וטיפול באנדומטריוזיס, אם על-ידי הכשרות לצוותים חינוכיים בחטיבות ביניים ובתיכונים, ואם על-ידי קידום הנחיות קליניות לאבחון המחלה ולהתאמת שירות במערכת הצבאית ועל-ידי הרצאות לרופאים ולדרג פיקודי.
איזור פעילות: ארצי
האימפקט החברתי של המיזם
מחקר שביצעה העמותה בשנת 2022 מצא כי משך האיחור באבחון בקרב נערות התקצר בכשנתיים מאז פעילות העמותה. נתון זה לצד הכפלת מספר החברות בקהילות הנערות, ההורים והחיילות שלנו בכל מספר חודשים, מוכיחים את האימפקט הנוצר בזכות המיזם. מודעות מערכות החינוך וצה"ל כאקוסיסטם מייצרות מעגל השפעה נרחב, המגיע לאלפי נשים בכל שנה. כל מי שעוברת ועובר הכשרה מפתחות/ים רגישות ומודעות למחלות שקופות, לאפליה מגדרית במערכת הרפואה ולאנדומטריוזיס בפרט, ובכך מסייעות/ים למאות אלפי נערות ונשים שמתמודדות עם כאב שקוף ועם אנדומטריוזיס, לפני האבחון ולאחריו. האימפקט באקוסיסטם בא לידי ביטוי גם בהנחיות קליניות חדשות בצה"ל שהמיזם קידם, הנחיות שמעודדות ומעלות את הסיכוי לאבחון מוקדם, לטיפול הולם ולהתאמת שירות לחיילות עם אנדומטריוזיס.
החזון ומדדי הצלחה
אנו באנדומטריוזיס ישראל מאמינות כי באמצעות קידום המודעות לאנדומטריוזיס ולרפואה מגדרית, קידום מדיניות, יצירת ידע ומענים, לצד מתן במה לקול המטופלות, חיזוק הנערות להאמין לגופן ולבטוח בעצמן, ויצירת קהילה תומכת- נוכל לשפר את איכות הטיפול במחלה, לחזק את הכוח של נשים ולקצר את משך האיחור באבחון העומד כיום על 11 שנים בממוצע. אנו רואות במיזם הזדמנות להעלאת מודעות לא רק לאנדומטריוזיס, אלא למחלות השכיחות בקרב נשים בכלל, ולהבלטת השיח על רפואה מגדרית כבסיס לקידום בריאות מיטיבה בישראל. כל נערה וצעירה שמשתתפת במיזם הופכת לסוכנת שינוי ושגרירה, ומייצרת מעגלי אימפקט נוספים.
יעדים מספריים
השנה נרצה להשיג את היעדים הבאים: – 50 הכשרות בבתי ספר, חינוך בלתי פורמלי ובצה"ל (שנה הבאה 100 הכשרות) – צמצום משך האיחור באבחון בקרב נערות וצעירות בשנה נוספת – הגדלת הקהילות שלנו ב-20%
היתכנות כלכלית
חלק ממערך ההכשרות בבתי ספר מוכר ומאושר במערכת גפ"ן הממשלתית של משרד החינוך, ולכן בתשלום סמלי. שאר ההכשרות מתבצעות בהתנדבות. העמותה הינה עמותה רשומה בישראל, אשר מתבססת בראש ובראשונה על תרומות מצד חברות הקהילה וכן על תרומות מצד גופים מסחריים. היא בעלת אישור ניהול תקין ומשפרת את היתכנותה הכלכלית מאז הקמתה בשנת 2019.
השפעה מגדרית
אנו מאמינות שהעוולות הקשים איתן מתמודדות החולות נובעות בין השאר בשל היות המחלה מחלה נשית ושקופה, ובשל מעמדו הנחות לו זוכה כאב נשי במערכת הרפואה לאורך ההיסטוריה. הפעילות האקטיביסטית שאנו מקדמות ליצירת הכרה, מודעות ולחיזוק הקול הנשי בזירות השונות (חינוכית, צבאית, רפואית ובכלל), מביאה לשינוי מגדרי בפני עצמו, מחוללת שינוי תפיסתי ומביאה לשיפור היחס הרפואי והחברתי אל נשים, ואל נשים המתמודדות עם כאב שקוף בפרט, ואף מעבר לקהילת האנדומטריוזיס.
השפעה על נשים בפריפריה חברתית או בפריפריה גאוגרפית
אנחנו מאמינות בלב שלם שעלינו לתת תשומות מיוחדות להעלאת מודעות ולפעילות בציבור החרדי, בחברה הערבית ובפריפריה החברתית והגאוגרפית, מתוך הבנה שהפערים במודעות ובאפליה קשים יותר בחברות אלו. אנו מגיעות לבתי ספר, מרכזים קהילתיים, תנועות נוער ובסיסים צבאיים בכל רחבי הארץ ובכל המגזרים, ובכוונתנו אף להרחיב את מעגל ההשפעה שלנו באזורים ובחברות אלו.
פרסים / מענקים והכרה ציבורית
בזכות המיזם, צה"ל פרסם מסמך הנחיות קליניות חדש לרופאים צבאיים שכולל התאמות ספציפיות לחולות אנדומטריוזיס. חלק ממערך ההכשרות שלנו אף אושר השנה על-ידי משרד החינוך במערכת גפ"ן כתוכן חינוכי מוכר. בזכות פעילות העמותה כולה, המחלה זכתה להכרה כמחלה כרונית על-ידי משרד הבריאות. זכינו להכרה רבה בתקשורת והצלחנו להכניס פרסומת לערוצים המסחריים 12 ו-13 בטלוויזיה. העמותה זכתה בפרס Endo Activist of the Year של הארגון העולמי EndoMarch על פעילותה בחודש המודעות במרץ ב2019, בפרס "מיזם ראוי להערכה" בתחרות מיס פיקס דה יוניברס לשנת 2022, ומנכ"ליות העמותה נכללו ברשימת "מדליקות משואה אלטרנטיביות" לשנת 2021 במגזין Onlife.
האם המיזם משפיע על דור העתיד – ילדות ונערות?
מעבר לשינוי המוכח שאנו יוצרות באקוסיסטם ושיפור מודעות ורגישות הזירות השונות למחלות של נערות וצעירות ולכאב שקוף, אנחנו מייצרות אדוות של שינוי בתפיסת הנערות והצעירות. כאשר אנו מחזקות נערה/צעירה להאמין בעצמה ולבטא את קולה במרחב הציבורי, מתוך תפיסה שהיא יודעת הכי טוב מה היא חווה, אנחנו מחזקות אותה להנכיח את עצמה ולדרוש את זכויותיה בצעירותה ובבגרותה, ומבטיחות את בריאותה.
המיזם פועל לקידום גיוון ומשקף את המגוון העשיר של החברה הישראלית?
אנו בוחרות לקדם גיוון בכל תחומי העשייה שלנו, ומשקפות זאת גם בצוות שלנו וגם בעשייה. הנשים הפועלות במיזם משתייכות לכל גווני החברה, המגזרים והדתות בארץ, וכך גם אנו מעבירות את ההכשרות באופן מותאם תרבותית ושפתית בכל התרבויות והמגזרים בארץ.
סיפור אישי:
באחת ההדרכות, נערה שיתפה שהיא מתמודדת 4 שנים עם תסמינים שיכולים להתאים לאנדומטריוזיס, ועל-אף שהתלוננה רבות במערכת הרפואית ובבית הספר, לא שמעה מעולם על המחלה. לאחר שהמנחה הצמידה לה מנטורית שהכווינה לקבלת אבחון, סייענו לה גם בתיאום ועדה רפואית בצה"ל וייעוץ למיון לתפקידים משמעותיים שיוכלו להתאים במצבה בהתאם לנהלים החדשים שיצרנו בשיתוף צה"ל. לבסוף היא אפילו העבירה בעצמה מערך הכשרה להעלאת המודעות לקהלים נוספים במסגרת קדם השירות בה היא פעילה, ובכך הרחיבה את מעגל האימפקט. בדומה לאותה נערה, גם איש חינוך שנכח בהכשרה שהעברנו, ביקש להעביר את הידע לכלל הצוות החינוכי בבית הספר, כדי שיימנעו מתיוג תלמידות עם כאבי ווסת כ"עצלניות" וכדי שתלמידות לא יחששו לפספס ימי לימודים ולבקש תגבור וסיוע מהצוות החינוכי. מעשה זה אפשר לעשרות נערות לפתח את תחושת המסוגלות שלהן ולחוות אמון בעצמן ובמערכת לצד האתגרים שחוות.

ברגעים אלו נשלח אליך לנייד קוד, אנא הזיני אותו כאן:


לא קבלת SMS? שלחי שוב

ההצבעות לסבב 2023 הסתיימו.

המיזמים מועברים בימים אלו לצוות השיפוט ולא ניתן לערוך אותם עד להודעה חדשה. במקרים דחופים אנא פנו אלינו ל: Missfix@iwn.org.il

ההגשות לקול קוראת 2023 נסגרו, המיזמים מועברים בימים אלו לצוות השיפוט ולכן לא ניתן לערוך אותם. במקרים דחופים אנא פנו אלינו ל: info@missfixtheuniverse.com

התחברת בהצלחה!

מייד תועברי לעמוד המתאים

האם להחליף את המשתמש ליזמית? פעולה זו אינה ניתנת לשיחזור

באיזור זה יזמיות של קהילת מיס פיקס מחליפות מידע, שואלות שאלות ותומכות זו בזו, איזור זה מיועד ליזמיות של הקהילה בלבד.

הצבעה הוגנת - אנא הרשמו על מנת להצביע


כבר רשומה? התחברי

התחברות

אם כבר נרשמת למיס פיקס בעבר

כניסה עם סיסמה
כניסה עם קוד ב SMS

שלום התחברות

אופס, כבר הצבעת למיזם זה.
על מנת לצפות בהיסטוריית ההצבעות ולהכפיל שווי הצבעה כנסי לפרופיל המשתמשת שלך

ההצבעה נרשמה בהצלחה

על מנת לצפות בהיסטוריית ההצבעות
ולהכפיל שווי הצבעה למיזם
אחד בלבד לבחירתך
כנס.י לפרופיל המשתמש.ת שלך

הפיצי את הבשורה - שתפי

דילוג לתוכן