אפרת

קאפח

שיתוף הפרופיל:

לוקחים אחריות - המרכז הישראלי למוגנות

כותרת הפעילות: פרויקט שכר מצוה – פרו בונו – בעולם המטפלים
נתונים מספריים – מחקר על פי דיווח של משרד הרווחה, קיימת רשימת המתנה של 1006 נפגעות מרחבי הארץ. יש לציין שכמות זו אינה משקפת את המציאות כי הרבה נפגעות מוותרות על הכנסת שמן לרשימות המתנה כאשר הן מבינות שזה אמור לקחת עוד שנתיים. הבעיה: הטיפול המוצע לנפגעות פגיעה מינית הינו טיפול ממוקד בפגיעות מיניות. נשים אשר עברו פגיעות מיניות מקבלות את הטיפול דרך מרכזי טיפול ייעודים בהם ניתן לקבל את הטיפול. ההליך נעשה על ידי פנייה למחלקת הרווחה במקום בו האשה מתגוררת. מחלקות הרווחה מנגישות את השרות בין האשה הנפגעת לבין המרכז הייעודי. לרוב משך ההמתנה לתור לנפגעות פגיעה מינית הפונות לקבל טיפול ממוקד בפגיעות מיניות במרכזים הייעודיים ארוך ומתמשך, הן נתקלות במציאות עגומה. זמן ההמתנה לקבלת טיפול נע בין 10 חודשים לשנתיים. מצב זה עבור הנפגעות הינו בלתי נסבל, קבלת החלטה של הנפגעות לחשוף פגיעות מיניות אשר לעיתים אירעו מספר רב של שנים מהעבר ועכשיו הן נאלצות לחכות לטיפול פרק זמן ממושך, מהווה עבורן חוויה של סבל נוסף מלבד הפגיעה עצמה. המטרה: המרכז הישראלי למוגנות מקדם מיזם של הקמת מערך מטפלות לאומי במסגרת 'שכר מצוה'. הרעיון הוא לפנות למטפלות כדי לקבל מהן אישור התנדבות לטיפול במקרה אחד בשנה. המטפלות תהיינה בעלות הכשרה מתאימה הכוללת תואר שני טיפולי והכשרה נוספת של טיפול ממוקד בפגיעות מיניות. הטיפול יינתן במסגרת 'שכר מצוה' בדומה לשירות 'פרו בונו' הניתן מטעם לשכת עורכי הדין. העובדה, כי יהיו מטפלות אשר יוכלו לתת מענה מידי לנפגעות ללא עלות, עשויה להיטיב באופן משמעותי עם הנפגעות ולתת להן מענה הולם ללא זמן מייסר של המתנה. תיאור התוכנית: במחקר של אוניברסיטת חיפה שנערך לפני מס' שנים צוין כי כל אשה חמישית במדינת ישראל דיווחה על פגיעה מינית. לפני כארבע שנים המדינה לקחה על עצמה את האחריות למימון הטיפול בנפגעות פגיעה מינית באמצעות מיקור חוץ בפריסה ארצית הן במרכזי טיפול לקטינים והן מרכזי טיפול לבגירים. בפועל כמות המרכזים אינה מספקת והנפגעות נאלצות להמתין זמן ממושך עד שנתיים כדי לקבל את המימון של משרד הרווחה באמצעות המרכזים הפרוסים בארץ. תכנית 'שכר מצוה' כוללת מענה טיפולי לנפגעות תקיפה מינית, אשר אין ביכולתם לממן טיפולים פרטיים מסוג זה בעצמם. יש לציין כי כיום יש מאות רבות של נפגעות ברשימות המתנה. צוות התכנית: מנהל תפרויקט, עו"סית קלינית ומתנדבות. מדדים: קיום יום חשיפה לפרויקט גיוס כלל האיגודים המקצועיים גיוס התקשורת להעלאת המודעות לרשימות ההמתנה לטיפול בנפגעות אוכלוסיית היעד: מטפלות בעלות תואר שני טיפולי והכשרה נושאית בתחום הפגיעות המיניות נפגעות תקיפה מינית טווח גילאים: כל הגילאים ללא הבדל גזע ודת.
איזור פעילות: ארצי
האימפקט החברתי של המיזם
הענקת סיוע מיידי חינמי לנפגעות שאין ביכולתן לממן את עלות הטיפולים ארוכי הטווח הנמצאים ברשימות המתנה. התוכנית אינה מהווה תחליף למענה מצד משרד הרווחה, אלא משלימה ומסייעת לו. השירות יינתן ברמה הארצית באמצעות שיתוף הפעולה של מטפלות מתנדבות שהכשרתן כוללת: תואר שני טיפולי והכשרה נושאית בטיפול בפגיעות מיניות. המטפלות יידרשו לעבור ועדת קבלה. כל מטפלת תדרש לתרום טיפול במקרה אחד בשנה. חשוב לציין כי במקרים רבים המגיעים לקו החם של המרכז הישראלי למוגנות, הנפגעות אינן יודעות שהן זכאיות לטיפול חינמי מהמדינה.
החזון ומדדי הצלחה
יעדים: 1. מחצית השנה הראשונה גיוס כ – 50 מטפלים מתנדבים ובמחצית השנייה של השנה הראשונה איתור ומתן מענה ל – 50 נפגעים. 2. גיוס מטפלים באמצעות פעילות יזומה לאיגודים מקצועיים ומרכזי הכשרה בתחום פגיעות מיניות (ראה נספח א'). 3. מעבר לתחושת העשייה למען הקהילה והאחריות החברתית, יינתנו תמריצים למטפלים המתנדבים, כגון: תעודה חבר מטעם המרכז, פרסום רשימת המטפלים ואודות עשייתם באתר של המרכז וכן כרטיס מאגד. 4. המרכז יערוך יום עיון ובו יסביר על הארגון, פעילותו וציפיותיו. 5. כל מטפל שיעבור את ועדת הקבלה יידרש לחתום על חוזה קבלה בו יפורטו כל התנאים של ההתקשרות בין המרכז הישראלי למוגנות לבין המטפל כולל חובת הדרכה שבועית, קיום פוליסת ביטוח מקצועית של המטפל ועוד (מטפל שהינו שכיר ואין לו ביטוח אישי מקצועי, המרכז יכניס אותו בפוליסת הביטוח המקצועי של המרכז). 6. איתור מטופלים באמצעות פנייה למרכזי הטיפול אשר בהם רשימות המתנה ארוכות וכן באמצעי התקשורת. הקריטריונים לקבלת מענה טיפולי יקבעו בתיאום עם משרד הרווחה כשהשאיפה היא שמשך זמן ההמתנה לא יעלה על חצי שנה תוך התייחסות לחומרת הפגיעה ונסיבותיה. התכנית תיתן מענה גם למקרים חריגים שאינם עומדים בקריטריונים שנקבעו, באמצעות ועדת חריגים.
יעדים מספריים
תקציב הפרויקט – 2022: פירוט יחידה יחידה סה"כ מנהל הפרויקט 108,000 ש"ח 4 ימי עיון (עלות כל יום עיון הינה 10,000 ש"ח הכולל: שכירות מקום, מרצים וכיבוד) 40,000 ש"ח הדרכות (פעמיים בחודש) 24,000 ש"ח פרסום מדיה חברתית 50,000 ש"ח 10% תקורה הנהלה וכלליות במימון שוטף של העמותה = 22,200 נשמח להציב שלט הוקרה במקום עצמו, באתר וברשתות החברתיות של העמותה
היתכנות כלכלית
אנו פועלים כעת למען קבלת הכרה ופיקוח מטעם משרד הרווחה כמרכז סיוע לנפגעות תקיפות מיניות.
השפעה מגדרית
תמיכה מיידית לנפגעות תקיפות מיניות תוך מתן מעטפת כוללת לצרכיהן הפיזיים והרגשיים.
השפעה על נשים בפריפריה חברתית או בפריפריה גאוגרפית
מיזם ארצי ללא הבדל דת וגזע.
מידע בשפה נוספת: שלום רב! תודה על ההזדמנות המדהימה להגיש את המיזם החשוב שלנו. 'המרכז הישראלי למוגנות' הוקם בשנת 2019, מתוך רצון לפעול ולתת מענה רב מערכתי לצמצום היקף תופעת הפגיעות המיניות בחברה הישראלית. במסגרת תחומי פעילות המרכז, קיים מענה טלפוני הפועל 24/7 שעות ביממה, אליו פונות נפגעות, בני משפחות הנפגעות וכל מי שמעוניין להתייעץ בנוגע לפגיעות המיניות. במסגרת ההתערבות הראשונית, מגיעות הפונות למפגש ראשוני במרכז. במפגש זה ניתנת תמיכה ראשונית הכוללת מענה בהיבט הרגשי, הפלילי ומיצוי זכויות. תפיסתה הטיפולית של המרכז הינה 'תפיסת המעגלים' – אין די במענה רק לנפגעות, אלא יש לתת מענה רגשי גם לבני משפחות הנפגעות ואנשי הקהילה, ולכן במסגרת העמותה, ניתנים 10 מפגשי תמיכה בחינם עבור משפחות הנפגעות. תחום נוסף בו העמותה פועלת הוא תחום המניעה, בו פועלות תכניות מוגנות וחוסן במסגרות חינוכיות לצוותים חינוכיים ולהורים. נשמח להפגש ולשתף בתכניות העמותה ופעילויותיה החשובות לשנים 2023-2024. בהערכה רבה, אשר מלמד מקים ומייסד המרכז הישראלי למוגנות

ההצבעות לסבב מענקים "פועלות למען הקהילה" הסתיימו.

המיזמים מועברים בימים אלו לצוות השיפוט ולא ניתן לערוך אותם עד להודעה חדשה. במקרים דחופים אנא פנו אלינו ל: Missfix@iwn.org.il

הגשת מיזמים למענקי ״פועלות למען הקהילה״ הסתיימה. לא ניתן כרגע להגיש מיזם חדש.

ברגעים אלו נשלח אליך מייל לאישור חשבונך. לאחר האישור תוכלי להתחבר ולהתחיל להצביע. (במידה והמייל לא הגיע, חפשו אותו בספאם)

האם להחליף את המשתמש ליזמית? פעולה זו אינה ניתנת לשיחזור

באיזור זה יזמיות של קהילת מיס פיקס מחליפות מידע, שואלות שאלות ותומכות זו בזו, איזור זה מיועד ליזמיות של הקהילה בלבד.

אנא הרשמו על מנת להצביע

כבר רשומה? התחברי

התחברות

אין לך עדיין חשבון? לחצי כאן

שלום התחברות

אופס, כבר הצבעת למיזם זה.
על מנת לצפות בהיסטוריית ההצבעות ולהכפיל שווי הצבעה כנסי לפרופיל המשתמשת שלך

ההצבעה נרשמה בהצלחה

על מנת לצפות בהיסטוריית ההצבעות
ולהכפיל שווי הצבעה למיזם
אחד בלבד לבחירתך
כנס.י לפרופיל המשתמש.ת שלך

הפיצי את הבשורה - שתפי