הילה

פרנקל

שיתוף הפרופיל:

'תזמורת הרגשות'

תחום: חיזוק הפריפריה, ESG ואימפקט, תמיכה בנשים באזורי לחימה, תעסוקה
כותרת הפעילות: תוכנית הכשרות ליצירת מעטפת לפיתוח חוסן לגילאי לידה עד שלוש
התוכנית 'תזמורת הרגשות' נותנת מענה ייחודי וראשון מסוגו בארץ ובעולם, מבוססת חוויית למידה, הכשרה והתנסות ומייצרת מעטפת כלים ומיומנויות לחיזוק החוסן הנפשי של ילדים בגיל הרך, המתמודדים מול מציאות ביטחונית מאיימת. ליבת התוכנית מבוססת על ספר הילדים 'תזמורת הרגשות של מייקיד' המתווך לילדים בגיל הרך את המציאות המאיימת המורכבת, ומציע כלים להתמודדות עם הפחד. בבסיס שפה זו מתן יכולת לילד לבטא את רגשותיו וללמד אותו כלים ומיומנויות להתמודד עם הפחד לטובת שיפור החוסן שלו, צמצום תופעות פוסט טראומתיות ושיפור יכולת ההשתלבות שלו בחברה כבוגר. הספר תורגם גם לאוקראינית על מנת לאפשר הטמעת כלי החוסן גם באזורי עימות נוספים בעולם. באופן זה התוכנית ",תזמורת הרגשות" תייצר סביב הילד מעטפת כוללת של בוגרים אשר מקיפים אותו כל יום לאורך כל היום, שיודעים להיות לו לתמך בשעותיו הקשות, ולסייע לבנות חוסן נפשי איתן לילדי הגיל הרך. כמו כן, התוכנית מבקשת לחולל שינוי חברתי בקרב אמהות, גננות, סייעות ומטפלות, באמצעות הטמעת השפה והכלים שיהיו עבורן לעזר מול הילדים עליהם הן אמונות, ובאופן זה לחזק גם את חוסנן שלהן ולאפשר להן להתמודד בצורה אפקטיבית יותר אל מול המצב הביטחוני המאיים וחוסר הודאות. 1.במסגרת התוכנית יבוצעו השלבים הבאים: חלק א' – מנחים מקומיים: a. חינוך – הכשרת 'מובילות חוסן מקומיות בתחום החינוך'- בשלב זה יוכשרו נשות חינוך מתחום הכשרת גננות בגימלאות או בלתי מועסקות כמובילות חוסן מקומיות בתחום החינוך. לאחר הכשרתן, יממשו נשים אלה הכשרות חוסן לצוותי החינוך בגנים הפעילים באזור משך ההכשרה 8 מפגשים. b.הורים – הכשרות להורים המיועדים להיות 'מנחי חוסן שכונתיים' – משך ההכשרה 10 מפגשים. 2.חלק ב' – הכשרות רחבות: a.חינוך – הכשרת צוותי חינוך לילדים בגילאי לידה עד שלוש – מיועדת לצוותי חינוך פעילים. ההכשרה תבוצע ע"י מובילי החוסן המקומיים בתחום החינוך, לטובת הטמעת השפה, הכלים והמיומנויות. משך ההכשרה 8 מפגשים. b.הורים – הכשרות להורים גילאי לידה עד שלוש, משך ההכשרה 8 מפגשים, הכשרות אלו יונחו על ידי 'מנחי החוסן השכונתיים' שהוכשרו בשלב א'. ההכשרות יכללו ליווי מתמשך לשיפור ההטמעה ולבניית יחסי שכנות וערבות הדדית. 3.חלק ג' – התוכנית פועלת באופן עצמאי, התערבות על ידי מנהלי הפרוייקט לפי הצורך. לאור זאת מספר המוטבים יהיה גבוה, מעל 5,000 איש ומעלה. באופן זה, יועצמו תושבות השכונות ותגדל תחושת המסוגלות שלהן, וכן הן יחזקו כך את החוסן האישי שלהן. בנוסף, תתממש שילוביות תושבות ותיקות בפעילות תעסוקתית בתחום אשר הנו מהענפים אשר צפויים להתאפיין בצמיחה בשנים הבאות. התוכנית תסייע גם בבניית קשרי שכנות ויצירת קשרים חברתיים משמעותיים באמצעות מפגש ותמיכה הדדית, אשר בונים בפני עצמם חוסן קהילתי משמעותי.
איזור פעילות: מקומי
התוכנית מיועדת להיות מופעלת בנתיבות, עיר אשר בעל כורחה נכנסה בשנים האחרונות לשטח אזור העימות וסובלת מירי טילים, אזעקות ומצבי סטרס בגין המצב הביטחוני. רק לפני כחודש הוקם בעיר מרכז חוסן אשר בשלב זה משקיע את משאביו בהתבססות ובטיפולים יחידים. התוכנית מבקשת להפעיל בעיר הכשרות לחיזוק החוסן הקהילתי והאישי, אשר יעצימו את משתתפות התוכנית ברמה האישית וכן ברמה הבינאישית, באמצעות יצירת רובד מנחות חוסן מקומיות אשר ידעו להיות "גב חוסן משמעותי" בתוך הקהילה.
האימפקט החברתי של המיזם
מחקרים מצביעים על כך כי עבור כל 1 ₪ השקעה תוספתית בגיל הרך בישראל, צפויה להיווצר תועלת כלכלית בערך של כ-4.8 ₪ בטווח הארוך. בבסיס התוכנית, ההנחה כי השקעה בביסוס חוסן לילדים בגילאי לידה עד שלוש, תסייע לייצר שיוויון הזדמנויות לילדים הגרים באזורי עימות, אשר השלכות סביבת מחייתם במציאות ביטחונית מאיימת, מציבים אותם כבעלי הזדמנות פחותה להשתלבות תקינה בחברה, נוכח הצורך להתמודד מול קשיים וחסמים פסיכולוגים ורגשיים. מטרת העל – להגדיל ולחזק את החוסן של הילדים באזורי עימות ובעיתות מתיחות ביטחונית, להגדיל את תחושת המסוגלות והיכולת של הילדים, ולשפר את השתלבותם בחברה. מטרות משנה – צמצום משמעותי של תסמיני פוסט-טראומה בקרב הילדים, עליה במימדי השתלבות מיטבית בקרב הילדים, עליה בתחושת המסוגלות של המבוגרים בסביבת הילד, עליה בהשתלבות תעסוקתית בקרב המבוגרים, שיפור ביחסי השכנות בקרב תושבי השכונה.
החזון ומדדי הצלחה
הצלחת היוזמה תהיה: קידום מוביליות של ילדים משכבות סוציו-אקונומיות נמוכות. הפחתת תסמיני פוסט-טראומה בקרב משתתפי התוכנית. עליה בתחושת המסוגלות האישית בקרב המשתתפות בתוכנית. התליך כולו ילווה על ידי מומחה מדידה והערכה. הצלחת הפרוייקט תימדד באמצעות הפרמטרים הר"מ: •עליה בהשתלבות תעסוקתית של המשתתפות בתוכנית •שיפור ביחסי השכנות של המשתתפות בתוכנית •עליה בתחושת המסוגלות האישית בקרב המשתתפות בתוכנית. •צמצום תופעות פוסט-טראומתיות בקרב ילדים שהשתתפו בתוכנית •ירידה במספר הילדים הנזקקים לטיפול וירידה במשך הטיפולים הנדרשים. •צמצום תופעות אובדן שליטה וכעסים •שיפור במוכנות לכיתה א' בקרב בוגרי התוכנית (שיפור במיומנויות קוגנטיביות, ריגשיות, התנהגותיות וחברתיות) את כלל הפרמטרים ניתן למדוד באמצעות סקרים, שאלונים ותצפיות
יעדים מספריים
בנתיבות 32 גני טרום חובה. התוכנית תופעל ב-10 גני טרום חובה – כ-30% מגני טרום-חובה בנתיבות. נקודת המוצא של המיזם היא השפעה לטווח ארוך, כאשר המיזם נותן תשתית בשנה הראשונה, במהלכה מופעלת התוכנית בשני שלבים, כאשר כבר בשלב א' יש מוטבים ראשונים, מדידים ומפוקחים על ידי המיזם, ועל בסיס הכשרת מוטבי שלב ב'. ולאחר מכן התפתחות המיזם מניבה מוטבים נוספים. שנה א' – מספר גנים – 10, כ-300 ילדים. מספר אנשי צוות שיוכשרו בתוכנית – 20. מספר משפחות – כ-250 בתי אב. הנחת המוצא של המיזם היא כי התוכנית בונה תשתית להמשכיות ללא צוות הפרוייקט לאורך זמן בהתאם לצורך. צוות המיזם יבצע מעקב ויסייע במידת הצורך.
היתכנות כלכלית
מרגע שתושלם ההכשרה (התוכנית השנתית המוצעת לעיל), הידע והפרקטיקה נשארים בישוב. את ההכשרות והפעילות אפשר לעשות במסגרת חוסן נתיבות בשיתוף מערכת החינוך העירונית בנתיבות. צוות המיזם יפעל לשילוב הגופים הללו ואחת ממטרות הפרוייקט היא להניח את התשתית להמשך עצמאי של הישוב.
השפעה מגדרית
כלל משתתפות התוכנית מיועדות להיות נשים מקומיות מנתיבות. קידום הנשים המשתתפות בתוכנית יתבטא הן בשילובן במעגל התעסוקה של המנחות מתחום החינוך, כיוון שמיועדות לשלב זה נשים בגמלאות בעלות ותק משמעותי בתחום החינוך, אשר יצאו זה מכבר ממעגל התעסוקה. התוכנית רואה בניסיון החינוכי שלהן נדבך חשוב בהנחלת הידע לצוותים החינוכיים הפעילים. כמו כן, התוכני תעצים את משתתפות התוכנית ברמה האישית, על ידי הקניית כלים להתמודדות במצבי סטרס, חירום ופחד- הן שלהן והן של הילדים עליהם הן אמונות .
השפעה על נשים בפריפריה חברתית או בפריפריה גאוגרפית
התוכנית צפויה להיות מופעלת בעיר נתיבות, המצויה בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית גם יחד.
פרסים / מענקים והכרה ציבורית
קרן יק"א – בפיתוח המיזם מועצה אזורית "שער הנגב" בפיתוח המיזם
מידע בשפה נוספת: מפעילי הפרוייקט: מנהלת התוכנית – הילה שגיא-פרנקל אמא לשלושה ילדים בגיל הרך מקיבוץ כפר עזה שב"עוטף עזה". רואה וחווה את הצורך המשמעותי במתן מענה חוסן הוליסטי לילדים הרכים אל מול המציאות הביטחונית המורכבת והמאיימת אשר נחוות באזורי עימות. בהכשרתי אני דאטא אנליסטית מזה למעלה מ-20 שנה, ומאמינה בחשיבות שבהפקת תובנות מנתונים לטובת קבלת החלטות מושכלות ולטובת התוויית דרך אשר מובילה אל היעדים המבוקשים. מרכז חוסן "שער הנגב" – מצטיין במתן מענה מקיף למוכנות פסיכו-סוציאלית של הקהילה, הן בשגרה והן בחירום, תוך התייחסות ושימת דגש על שימור הלכידות הקהילתית, תפקוד ושמירה על איכות החיים של הפרטים בתוכה. אנחנו מאמינים כי אם נשכיל להשקיע בילדי הגיל הרך שבאזורי עימות ואזורים מוחלשים, על מנת לחזק את חוסנם הנפשי ולאפשר להם לגדול להיות בוגרים איתנים גם בעיתות קושי ומצוקה, אפילו קיומית, הם כפרטים והחברה הישראלית כולה ירוויחו בעשרות מונים, ובכך נחולל ערך משמעותי ברמה לאומית. כמו כן אנו מאמינים כי בניית משאבי החוסן האישי אצל הפרט, מסייעים לבנות חוסן קהילתי, באופן זה התוכנית 'תזמורת הרגשות' מייצרת מעגל קסמים בו הפרט מועצם ומקבל משאבים המאפשרים לו לסייע לאחר, יחד הם מחזקים את הקהילה, שמייטיבה לזהות את צרכי האחר, וחוזר חלילה

ההצבעות לסבב מענקים "פועלות למען הקהילה" הסתיימו.

המיזמים מועברים בימים אלו לצוות השיפוט ולא ניתן לערוך אותם עד להודעה חדשה. במקרים דחופים אנא פנו אלינו ל: Missfix@iwn.org.il

הגשת מיזמים למענקי ״פועלות למען הקהילה״ הסתיימה. לא ניתן כרגע להגיש מיזם חדש.

ברגעים אלו נשלח אליך מייל לאישור חשבונך. לאחר האישור תוכלי להתחבר ולהתחיל להצביע. (במידה והמייל לא הגיע, חפשו אותו בספאם)

האם להחליף את המשתמש ליזמית? פעולה זו אינה ניתנת לשיחזור

באיזור זה יזמיות של קהילת מיס פיקס מחליפות מידע, שואלות שאלות ותומכות זו בזו, איזור זה מיועד ליזמיות של הקהילה בלבד.

אנא הרשמו על מנת להצביע

כבר רשומה? התחברי

התחברות

אין לך עדיין חשבון? לחצי כאן

שלום התחברות

אופס, כבר הצבעת למיזם זה.
על מנת לצפות בהיסטוריית ההצבעות ולהכפיל שווי הצבעה כנסי לפרופיל המשתמשת שלך

ההצבעה נרשמה בהצלחה

על מנת לצפות בהיסטוריית ההצבעות
ולהכפיל שווי הצבעה למיזם
אחד בלבד לבחירתך
כנס.י לפרופיל המשתמש.ת שלך

הפיצי את הבשורה - שתפי