נשים למען נשים

ישראלה

מזור

ההגשות וההצבעות לסבב 2023 הסתיימו, ארוע חשיפת המיזמים הנבחרים יתקים ב 7.9.2023

שיתוף הפרופיל:

נשים להייטק

תחום: STEM, גיוון, חיזוק הפריפריה, חינוך, מוביליות חברתית, צדק חברתי, צמצום פערים חברתיים, שוויון מגדרי, שלום וקירוב עמים, תעסוקה
כותרת הפעילות: צמצום פערים אקדמיים וחברתיים לנשים ע"י מרכזי תמיכה אקדמיים
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה, אשר הוקמה בשנת 1993, מכשירה לתואר בוגר במדעים ולתואר מוסמך במדעים. אוכלוסיית הסטודנטים במכללת אורט בראודה היא הטרוגנית, רב-תרבותית ורב-לשונית. חלקה דור ראשון להשכלה גבוהה. מתוך רצון להרחיב את הנגישות להשכלה גבוהה, במיוחד לקבוצות חלשות בפריפריה, וכדי לקדם שוויון הזדמנויות, המכללה נוקטת ב"שיטת המשפך" בקבלת מועמדים וגם במתן סיוע בתחומים שונים לאלו הבאים בשעריה על מנת לסייע להם לגשר על הפערים ולמצות את הפוטנציאל הגלום בהם. לימודי הנדסה הם מודולריים, ודרגת הקושי שלהם גבוהה. בכל העולם, וגם במכללה, יש אחוזי נשירה משמעותיים. מרבית הקשיים של הסטודנטים הם בקורסים מרובי-נכשלים בשנתיים הראשונות. בשנת 2004 הוקם במכללה המרכז לקידום הוראה ולמידה (כיום: המרכז לחינוך הנדסי וליזמות) במטרה לקדם שוויון הזדמנויות ולמנוע נשירה בסוף שנה א'. בין אפיקי הפעולה העיקריים של המרכז נכללים תכניות לפיתוח חוסן אקדמי, תכניות לטיפוח כישורי למידה וחשיבה ותכניות סיוע לעמידה בדרישות ההשכלה הגבוהה. בימים אלה, אנו מבקשים לקדם פרוייקט המשלים את מאמצינו להעמיד לרשות הסטודנטיות את מירב התמיכה והכלים להתמיד בלימודיהם ולהצטיין בהם: הקמת מרכזי תמיכה אקדמיים. אנו מבקשים את השותפות שלכן בפרויקט חשוב זה. ניסיון מצטבר בעולם מראה כי אחד הערוצים החשובים כדי להתגבר על קשיים אלו הוא בעזרת סטודנטיות מצטיינות משנים מתקדמות, אשר מסייעים לעמיתיהן הצעירות יותר להתמודד עם הקושי בקורסים הבסיסיים. סטודנטיות אלו ("מובילית למידה") מובילות לחשיפת קשיים בהבנה ולהתגברות עליהם בשיטות שונות של פתרון בעיות. ההנחה היא שסטודנטים שלא מכבר סיימו את הקורס הנלמד מבינים טוב יותר ממרצה היכן טמון הקושי וכיצד לעקוף אותו או להבהירו. הסטודנטיות יכולות להיעזר בתרומה זו כדי לשפר את הציון בקורס, לרכוש כלים ומיומנויות חשיבה ולמידה, לחזק את תחושת המסוגלות העצמית ללמידה אקדמית ואת תחושת השייכות והביטחון באמצעות יצירת קשרים בין אישיים עם סטודנטים נוספים, הנמצאים בשלבים שונים של לימודיהם. בנוסף, מובילות הלמידה משמשות כמודל של מנהיגות הנדסיות לסטודנטיות האחרות, בהיחשפותם לאתגרי המרצים והקורסים והתגייסותן לשיפור ההוראה מתוך ראייה משותפת של מטרות המכללה והחזון שלה. כיום משמשים מובילי הלמידה באורט בראודה בעיקר בתפקיד מעבירי סדנאות בנות שעתיים בנושאים הנלמדים. בפרוייקט מוצע להרחיב את פעילויותיהם ולהקים שני מרכזי תמיכה אקדמיים שאותם ינחו מובילי הלמידה. המרכזים יציעו תמיכה לימודית אקדמית נגישה במשך כל הסמסטר, 5 ימים בשבוע, בהיקף של 4 שעות ביום אחרי הצהריים. בכל מרכז תמיכה תינתן עזרה לימודית לסטודנטיות המעוניינים בכך בקורסים שיוגדרו מראש, כ-10 קורסים בסך הכול, על ידי מובילי למידה, ללא צורך בתיאום מראש של הסטודנטיות. הפעילות של מובילי הלמידה במרכזי התמיכה תהיה מונחית באופן אקדמי על ידי המרצים האחראיים על הקורסים, שילוו את מובילי הלמידה מטעמם כך שתכני התמיכה ואופייה יותאמו ליעדי הקורסים.
איזור פעילות: ארצי
האימפקט החברתי של המיזם
סטודנטיות רבות, על אף הכישורים והיכולות שלהם, עשויים, מסיבות שונות, להתקשות להשיג את הסטנדרטים במקצועות הבסיס המדעיים ובמקצועות הבסיס המחלקתיים, אשר מהווים נתח משמעותי מתכנית הלימודים בשנתיים הראשונות. ניסיון מצטבר בעולם מראה כי אחד הערוצים החשובים כדי להתגבר על קשיים אלו הוא בעזרת סטודנטיות מצטיינות משנים מתקדמות, אשר מסייעים לעמיתיהן הצעירות יותר להתמודד עם הקושי בקורסים הבסיסיים. סטודנטיות אלו ("מובילית למידה") מובילות לחשיפת קשיים בהבנה ולהתגברות עליהם בשיטות שונות של פתרון בעיות. ההנחה היא שסטודנטים שלא מכבר סיימו את הקורס הנלמד מבינים טוב יותר ממרצה היכן טמון הקושי וכיצד לעקוף אותו או להבהירו. הסטודנטיות יכולות להיעזר בתרומה זו כדי לשפר את הציון בקורס, לרכוש כלים ומיומנויות חשיבה ולמידה, לחזק את תחושת המסוגלות העצמית ללמידה אקדמית ואת תחושת השייכות והביטחון באמצעות יצירת קשרים בין אישיים עם סטודנטים נוספים, הנמצאים בשלבים שונים של לימודיהם. בנוסף, מובילות הלמידה משמשות כמודל של מנהיגות הנדסיות לסטודנטיות האחרות, בהיחשפותם לאתגרי המרצים והקורסים והתגייסותן לשיפור ההוראה מתוך ראייה משותפת של מטרות המכללה והחזון שלה.
החזון ומדדי הצלחה
העלאת אחוז הסודנטיות הלומדות הנדסה במכללה, כולל נשים מהמגזר הלא יהודי בגליל.
יעדים מספריים
כיום 31% מהסטודנטים הן נשים. היעד הוא 35% נשים בתוך שנים ספורות.
היתכנות כלכלית
חלק מהתקציב לפרויקט יגיע מתקציב המרכז לחינוך הנדסי ויזמות במכללה וחלק מתרומות.
השפעה מגדרית
הסטודנטיות יכולות להיעזר בתרומה זו כדי לשפר את הציון בקורס, לרכוש כלים ומיומנויות חשיבה ולמידה, לחזק את תחושת המסוגלות העצמית ללמידה אקדמית ואת תחושת השייכות והביטחון באמצעות יצירת קשרים בין אישיים עם סטודנטים נוספים, הנמצאים בשלבים שונים של לימודיהם. בנוסף, מובילות הלמידה משמשות כמודל של מנהיגות הנדסיות לסטודנטיות האחרות, המרכז ישמש מעיין חממה להעצמה נשית ותמיכה הדדית לה הסטודנטיות נזקקות מאד בשנות הלימודים הראשונות.
השפעה על נשים בפריפריה חברתית או בפריפריה גאוגרפית
הקמת מרכזי התמיכה הינה בהלימה עם עקרון שוויון ההזדמנויות לסטודנטיות מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית שהמכללה מחויבת אליו, ותתמוך במאמצינו להוביל סטודנטיות למצוינות אישית ואקדמית ולעמידה בדרישות של תואר בהנדסה. מאחר ו-21 מהאוכלוסיה שלומדת במכללה הינה מהמגזר הלא יהודי אזי ההשפעה תיהיה גם על נשים ממגזר זה בצפון הארץ.
סיפור אישי:
הפרויקט הוא יוזמה חדשה.

ברגעים אלו נשלח אליך לנייד קוד, אנא הזיני אותו כאן:


לא קבלת SMS? שלחי שוב

ההצבעות לסבב 2023 הסתיימו.

המיזמים מועברים בימים אלו לצוות השיפוט ולא ניתן לערוך אותם עד להודעה חדשה. במקרים דחופים אנא פנו אלינו ל: Missfix@iwn.org.il

ההגשות לקול קוראת 2023 נסגרו, המיזמים מועברים בימים אלו לצוות השיפוט ולכן לא ניתן לערוך אותם. במקרים דחופים אנא פנו אלינו ל: info@missfixtheuniverse.com

התחברת בהצלחה!

מייד תועברי לעמוד המתאים

האם להחליף את המשתמש ליזמית? פעולה זו אינה ניתנת לשיחזור

באיזור זה יזמיות של קהילת מיס פיקס מחליפות מידע, שואלות שאלות ותומכות זו בזו, איזור זה מיועד ליזמיות של הקהילה בלבד.

הצבעה הוגנת - אנא הרשמו על מנת להצביע


כבר רשומה? התחברי

התחברות

אם כבר נרשמת למיס פיקס בעבר

כניסה עם סיסמה
כניסה עם קוד ב SMS

שלום התחברות

אופס, כבר הצבעת למיזם זה.
על מנת לצפות בהיסטוריית ההצבעות ולהכפיל שווי הצבעה כנסי לפרופיל המשתמשת שלך

ההצבעה נרשמה בהצלחה

על מנת לצפות בהיסטוריית ההצבעות
ולהכפיל שווי הצבעה למיזם
אחד בלבד לבחירתך
כנס.י לפרופיל המשתמש.ת שלך

הפיצי את הבשורה - שתפי

דילוג לתוכן