אדריאנה

כץ

שיתוף הפרופיל:

כשמדעניות "גיל התבונה" נפגשות עם בנות "גיל העשרה"

תחום: STEM, חינוך, מוביליות חברתית, צמצום פערים חברתיים, שוויון מגדרי, תעסוקה
כותרת הפעילות: פאנל נשים מדעניות בנות הגיל השלישי בימי שיא מרוכזים שמטרתם העברת מסר של חוויה והתלהבות מהעיסוק המדעי ועידוד נערות לבחור במקצועות מדעיים וטכנולוגיים כמסלול לבגרות בלימודיהן בתיכון על מנת שבחירתן זו תאפשר להן להמשיך במסלול המדעי גם לשלב לימודיהן האקדמיים והמקצועיים בעתיד
ימי שיא אלה הם חגיגה של מדע, חינוך, העצמה נשית, חיבור בין דורי, מפגש אנושי עם דמויות לחיקוי ושילוב כוחות של משאבי חינוך, קהילה וחברה. אלה ימים בהפקת ידיד לחינוך ואשכולות הפיס בישובים המבוססים על מפגש בין מדעניות בנות הגיל השלישי – מתנדבות בעמותת ידיד לחינוך עם נערות מחטיבות ביניים בעיר במטרה להוריד חסמים, לעורר סקרנות ועניין, להרחיב את אפשרויות הבחירה של הנערות בלימודי מדעים וטכנולוגיה ולתת ייצוג חיובי של מסלול מקצועי זה בחלון ההזדמנויות המתאים ביותר מבחינת גיל הנערות שבו נסללת הדרך המקצועית שלהן לשנים קדימה. סדר היום מתחיל בהתכנסות חגיגית באולם כנסים של הרשות המקומית ובו פאנל מכובד של מדעניות מתנדבות – אזרחיות ותיקות, אשר מתארות את מסלול קידומן המקצועי לצד האתגרים שבדרך. בנוסף, לצד נוכחות המדעניות הגמלאיות בימי שיא אלה, נעשה מאמץ שלנו לצרף לפאנל גם נשים מדעניות או רופאות צעירות שהן בוגרות בתי-ספר בעיר כדי שהנערות יזכו לשמוע את רשמים גם מנשים שקרובות יותר אליהן בגיל. האירוע מלווה בהנחיה אף היא מקרב מתנדבות גמלאיות של ידיד לחינוך אשר מילאו תפקידים במערכת החינוך. באירוע משולבים גם סיפוריהן של נשים מהעבר שפרצו את תיקרת הזכוכית והיגיעו להישגים כמו מרי קירי ,רוזלין פרנקלין. האירוע מאפשר לנערות להציג שאלות ולקבל תשובות מפורטות בצורה ישירה ונגישה. החלק השני של יום שיא זה נערך בקבוצות קטנות יותר בחדרים נפרדים – כל מדענית עם קבוצת נערות לשיחה אישית קרובה יותר. האימפקט – מדובר בלמידה והעשרה מתוך חוויה נגישה. ביום אחד נחשפות עשרות/מאות נערות (כ – 150 בכל שכבה) לסיפורים אישיים של נשים שבחרו במדע וטכנולוגיה לעיסוקן המקצועי במטרה לעודדן לבחור בשנה שלאחר מכן את המסלול המדעי-טכנולוגי ללימודיהן לבגרות.
איזור פעילות: ארצי
האימפקט החברתי של המיזם
מיזם זה המורכב מפאנל נשים מדעניות ושיחות אישיות של המדעניות עם הנערות הוא אירוע שיא שמטרתו לייצר שינוי תודעה בקרב נערות בגיל חטיבת הביניים, הסרת חסמים, חיזוק תחושת מסוגלות, עידוד חשיבה פתוחה והרחבת אפשרויות הבחירה למקצועות ומסלולים מדעיים טכנולוגיים באמצעות מפגש ישיר ובלתי אמצעי עם נשים מדעניות – דמויות לחיקוי. ימים מרוכזים אלה מאפשרים חשיפה, העלאת מודעות, יצירת שינוי משמעותי וחיובי המתמודד עם אתגר חברתי דוחק. הישגיה המדעיים והטכנולוגיים של ישראל ותרומתם לביטחון ולכלכלה, מחייבים אותה להמשיך ולהעמיד מדענים.ות ומהנדסים.ות למדע, לתעשיית ההייטק ולתעשיות הביטחוניות. המחסור המתמשך במדענים.ות, מהנדסים.ות ובמתכנתים אף הוביל בשנת 2017 לקבלת החלטת ממשלה, המגדירה תכנית לאומית חדשה להגדלת כוח האדם בתעשיית ההיי-טק. החלטות נוספות היו לתת תמריצים למדענים ישראלים הלומדים ועובדים בחו"ל לחזור לישראל. שילובן של נשים בתחומי המדע והטכנולוגיה הוגדרו לאורך השנים על ידי מדינת ישראל כמטרה חשובה. בהיותן כמחצית מהאוכלוסייה, שילוב מוגבר של נשים בתעשיות אלה יכול לשנות את תמונת המצב התעסוקתי בתחום. קיימים פערים בשיעורי למידה ותעסוקה של בנים ובנות בחלק מהמקצועות המדעיים-טכנולוגיים. לבחירה של נשים לעסוק במקצועות אלה השלכות כלכליות חיוביות ויש בה גם כדי לצמצם את פערי השכר המגדריים. השפעת המגדר על בחירת תחום לימודים מתחילה בשלב מוקדם במערכת החינוך ונמשכת בתקופת התיכון והלימודים האקדמיים. יש לציין שההימנעות של בנות מתחילה להיווצר בחטיבת הביניים, כאשר הפער בין בנים לבנות מעמיק בשלב בחירת מקצוע מוגבר בתיכון. אשר על כן, הבחירה שלנו היא לקיים פעילות זו בגיל הכרונולוגי הכי מתאים -בשלב היותן תלמידות בחטיבות הביניים, שלב המהווה חלון הזדמנויות קריטי להתיידדות עם התחום ולאהדה אליו בדרכן המקצועית העתידית. מחקרים העלו שלמידה מתוך מפגש אנושי וחוויה – מייצרת שינוי ומשפיעה לטובה על הנכונות והמוטיבציה של תלמידים.ות להמשיך ולהעמיק בתחום. החידוש של הפעילות שלנו על פני יוזמות דומות מתבטא בשני דברים מרכזיים: 1.בעובדה שמדובר בנשים שהן גמלאיות, בנות הגיל השלישי, בגיל הסבתות של הנערות. יש בכך כדי לייצר תחושה נעימה ואווירה שונה מאפשרת ולא תחרותית. היכולת של נערה להתחבר לאישה מבוגרת שעברה דבר או שניים בחייה, מגיעה ממקום נינוח, לא מאיים או שיפוטי המייצר מרחב של קבלה שיש בו כדי לייצר הזדהות. הבחירה לקיים ימי שיא דווקא עם דמויות של נשים בנות הגיל השלישי, בגיל הסבתות של הנערות, שאינן מצטיירות כדמויות בלתי מושגות או רחוקות מידי, כי אם "השכנה ממול" , או "החברה של הסבתא שלי" ואשר מאחוריהן קריירה עשירה של עיסוק מדעי טכנולוגי – יש בה כדי לפתוח לבבות ולעורר סקרנות והשפעה. 2. בנוסף לחלק הפרונטלי הכללי באולם בו מאות נערות נחשפות באירוע אחד לתכנים ולחוויות והרשמים שעולים בפאנל המדעניות, יש גם חלק אישי ואינטימי יותר של כל מדענית עם מספר מצומצם יותר של נערות. החלק הזה מאפשר שיחה עוד יותר קרובה ומדויקת שיש בה כדי לפוגג חששות ולטעת בטחון בקרב הנערות לאפשרות בחירה במסלול זה.
החזון ומדדי הצלחה
החזון –לפתוח צוהר ליותר נערות לראות את עתידן בעולם המדעים, לחזק את תחושת המוסגלות שלהן בתחום זה ולקדם שיוויון מגדרי בתעסוקה מבוססת מדעים וטכנולוגיה. לו נצליח לפתוח ת'ראש ולו לנערות בודדות – עשינו את שלנו ושיננו מסלול חיים. נגיעה, דחיפה קלה (Nudge) שמרחיבה את הסקרנות, מניעה לפעולה ומעוררת הבנה שמסלול מדעי טכנולוגי עבורן הוא לגמרי אפשרי – הוא משאלת הלב של כל מתנדבות ידיד לחינוך הלוקחות חלק במיזם. נשים ונערות מאופיינות ביכולתן להתמיד ולבצע משימותיהן על הצד הטוב ביותר. הרצון שלנו לעורר בהן את הסקרנות, להרחיב את היריעה, לספר להן ממקור ראשון על דרך אפשרית – לו רק יתנו לזה הזדמנות.
יעדים מספריים
לקיים 5 ימי שיא בשנה ב- 5 ערים/ישובים בפריפרייה החברתית גיאוגרפית. בהשתתפות של 150-200 תלמידות בכל מפגש, עשרות מורים ומורות, 10 גמלאיות מדעניות מתנדבות. מטרה נוספת – להרחיב את המיזם גם לבנות בתיכוניים כיתות יא-יב.
היתכנות כלכלית
בהחלט. בהינתן מימון ניתן לשכפל אותו למקומות נוספים ולאפשר לנערות מכל הארץ לקחת חלק ביום מעצים כזה. בנוסף, בהינתן מימון תמיד קל יותר לרתום עוד שותפים נוספים שיצטרפו ליוזמה ואף ישקיעו בה כדי להרחיבה. רשויות מקומיות יכולות לבחור לקיים בתחומן ימי שיא כאמור, מערכות חינוך יכולות להטמיע בתכניות העבודה שלהן ימי שיא כאמור כחלק מההבנה שלמידה מתרחשת בעומקה כאשר היא חווייתית, רלוונטית, נוגעת ואישית, כמו גם אגף קהילה במשרד המדע והטכנולוגיה שיכול לבחור לקדם יוזמה זו מול הרשויות המקומיות דרך קול קורא ייעודי להעשרה מדעית לנערות במסגרת סל מדע או בדרך ישימה אחרת. בנוסף – ככל שיותר נערות תבחרנה בתחומי המדעים והטכנולוגיה כך הן יתרמו לכוחה ואיתנותה של המדינה בתחום. כל נערה הבוחרת במקצוע מדעי וטכנולוגי סוללת את דרכה הלאה לאפשרות לימודים אקדמאיים ובהמשך תעסוקתיים שיניבו לה רווחה אישית ולמדינה ולחברה הון כלכלי גדול יותר.
השפעה מגדרית
בוודאי. באופן מוחלט. המיזם מבוסס כולו על נשים ומיועד לנערות. חיבור בין דורי מעצים שמקדם גם את הנערות, גם את המורות (בהיבטים של שינוי עמדות ותפיסות לגבי חינוך נערות והעלאת מודעות לנושא המגדרי שלעיתים גם הן עצמן לא מודעות אליו), וגם מעצים ומספק משמעות לנשים מבוגרות מדעניות שפרשו לגמלאות שנשארות בלב העשייה והחינוך – חיוניות, רלוונטיות, בעלות תחושת מסוגלות, שייכות והשפעה.
השפעה על נשים בפריפריה חברתית או בפריפריה גאוגרפית
עד כה נערך המיזם ברמלה, קרית עקרון , ראשל"צ ובת ים. בפריפריה החברתית והגיאורפית חסרות לנערות דמויות נשיות לחיקוי במשפחה או בקהילה. לעיתים גם למורות של אותן נערות אין מודלים נשיים כאלה ולכן גם המורות המחנכות מקבעות את החסמים בלי משים. היכולת שלנו להנגיש להן מפגש קרוב עם דמויות שבחרו קריירה בתחום המדעים שם את הסוגייה "על השולחן" דבר שלעיתים כלל לא נמצא במודעות או בשיח או בתמונת העתיד שלהן. דיבור בגובה העיניים עם דמויות שהן כמו "השכנה ממול" מאפשרות להן לראות את האופציה כאפשרית לצד ניהול משפחה.
מידע בשפה נוספת: לאחר שנה של פעילות, אני מרגישה שיש צורך אמיתי לשיח הזה בין תלמידות לבין נשים מדעניות, חוקרות ,רופאות. התגובות מהשטח גם של התלמידות וגם של המורות היו אדירות. הבנות מביעות עניין רב, פתאום מדברים אליהן בגובה העיניים, רק אליהן מבלי הסחות דעת והפרעות של הבנים בכיתתן. פתאום הן רואות מולן נשים שבעיניהן הן מושא להערצה כי עשו קריירה בעולמות המדעים, הטכנולוגיה והרפואה, והן בעצם ניתנות להשגה, הן נשים רגילות עם בעיות רגילות כמו כולן, עם משפחה וילדים . אבל הן צלחו והגיעו להישגים בזכות כוח רצון, סקרנות התמדה ואמונה בעצמן. הסיפורים האישיים והדרך שכל אחת מאיתנו, המדעניות המבוגרות המתנדבות בידיד לחינוך עברה נותנת לבנות יכולת להאמין בעצמן ובדרך שהן תבחרנה.

ההצבעות לסבב מענקים "פועלות למען הקהילה" הסתיימו.

המיזמים מועברים בימים אלו לצוות השיפוט ולא ניתן לערוך אותם עד להודעה חדשה. במקרים דחופים אנא פנו אלינו ל: Missfix@iwn.org.il

הגשת מיזמים למענקי ״פועלות למען הקהילה״ הסתיימה. לא ניתן כרגע להגיש מיזם חדש.

ברגעים אלו נשלח אליך מייל לאישור חשבונך. לאחר האישור תוכלי להתחבר ולהתחיל להצביע. (במידה והמייל לא הגיע, חפשו אותו בספאם)

האם להחליף את המשתמש ליזמית? פעולה זו אינה ניתנת לשיחזור

באיזור זה יזמיות של קהילת מיס פיקס מחליפות מידע, שואלות שאלות ותומכות זו בזו, איזור זה מיועד ליזמיות של הקהילה בלבד.

אנא הרשמו על מנת להצביע

כבר רשומה? התחברי

התחברות

אין לך עדיין חשבון? לחצי כאן

שלום התחברות

אופס, כבר הצבעת למיזם זה.
על מנת לצפות בהיסטוריית ההצבעות ולהכפיל שווי הצבעה כנסי לפרופיל המשתמשת שלך

ההצבעה נרשמה בהצלחה

על מנת לצפות בהיסטוריית ההצבעות
ולהכפיל שווי הצבעה למיזם
אחד בלבד לבחירתך
כנס.י לפרופיל המשתמש.ת שלך

הפיצי את הבשורה - שתפי