נשים למען נשים

חוי

כהן

ההגשות וההצבעות לסבב 2023 הסתיימו, ארוע חשיפת המיזמים הנבחרים יתקים ב 7.9.2023

שיתוף הפרופיל:

קשר של עברית - להעצמת העולות החדשות מאתיופיה במרכז הקליטה איבים

כותרת הפעילות: העצמת העולות החדשות מאתיופיה באמצעות חיבור וחיבוק משכנותיהן נשות שדרות ויישובי שער הנגב בשיח חווייתי ומהנה.
עמותת "שכן קרוב", פועלת מעל לעשור, להעמקת החיבורים בין קהילות שונות ברחבי הארץ, וליצירת דיאלוג שיוויוני בין קבוצות שונות בחברה הישראלית. אנו מאמינים כי המפגש עם האחר, מעצים את כוחותיו של היחיד ובמקביל בונה חוסן חברתי, המחזק את יכולתו של הפרט להתמודד עם אתגרי החיים ואת חוסנה של החברה הישראלית כולה. מזה כשלש שנים, מפעילה העמותה גרעין משפחות ישראלי, המתגורר במרכז הקליטה של הסוכנות היהודית, בכפר הקליטה איבים הסמוך לשדרות. חברי הגרעין מקיימים יחסי שכנות טבעיים עם משפחות העולים ומפעילים יחד עם צוות הכפר, פעילויות שונות לחיזוק הקשרים ואיכות קליטת העלייה במעגלים השונים. בכפר כ – 600 נפש, מתוכם 75 משפחות של עולים חדשים מאתיופיה. משך השהות בכפר למשפחה עולה הוא 3 שנים. העולים מגיעים לארץ מתוקף חוק איחוד משפחות, אחרי המתנה ממושכת של שנים רבות, במחנות מעבר בערים גונדר ואדיס אבבה, ועוברים בכפר הקליטה תהליך של גיור מלא. את הכפר מנהלת הסוכנות היהודית באופן מלא ודואגת לכל צרכי העולה, בעזרת צוות רחב ומסור. התוכנית מהווה דגם חדשני. בעקבות הצלחתה שכבר עתה נראית לעין, נעשית עבודה לקראת פתיחת גרעין משפחות נוסף בשנה הבאה, במרכז הקליטה "נורית" בבאר שבע. אחת התוכניות העיקריות המופעלות ע"י הגרעין הישראלי היא תוכנית "קשר של עברית" לחיזוק והעצמת הנשים העולות החדשות במרכז הקליטה. תוכנית "קשר של עברית" חלק גדול מאוכלוסיית העולים המתגוררים באיבים, הוא אוכלוסייה וותיקה. בנוסף לכל הקשיים איתם מתמודדת האוכלוסייה הבוגרת בישראל, מתמודדת אוכלוסייה זו, עם קשיי שפה ופערי תרבות, שהלכו והעמיקו בעקבות משבר הקורונה. בהייררכיית הכבוד שהיתה נהוגה באתיופיה לפני עלייתם ארצה, היו הנשים נחותות מהגברים. חלוקת התפקידים במשפחה היתה ברורה מאוד : הגבר היה בעל הסמכות, והוא ייצג את המשפחה מול חברי הקהילה ומנהיגיה. כאדם המכובד ביותר במשפחה הוא היה אחראי על מצבה הכלכלי, על חלוקת התפקידים, על החינוך, המסורת, הדת והרוחניות. לעומת זאת, האשה, שנישאה בגיל צעיר מאוד, עברה לגור עם משפחתו של בעלה ונחשבה לרכושו. היא עבדה בעבודות פיזיות קשות והיתה אחראית על הבישול ועל גידול הילדים. לאחר עלייתם ארצה בחלק גדול מהמקרים השתנה המצב. עקב קשיי השפה והקושי בהסתגלות של הגברים לתרבות החיים בארץ נשחק מעמדם של הגברים. במקביל וכתוצאה מכך השתנה מיקומן החברתי של הנשים. נשים נאלצות לצאת לעבוד לשם פרנסת המשפחה. הן צריכות ללמוד מהר את השפה ולהיות ל"שרות החוץ" מול מסגרות החינוך ושירותי הרווחה. קשר של עברית – התכנית מהווה מפגש בין הנשים המבוגרות העולות החדשות מאתיופיה המתגוררות בכפר הקליטה איבים לנשים משדרות ושער הנגב. המפגשים בנויים סביב תוכן שפתי המותאם ומונגש עבור העולות. הלימוד והעצמת הנשים נעשה באופן חוויתי ומהנה. עקרונות התוכנית : • לכל קבוצה מנחה מובילה ובנוסף מתנדבות מהגרעין הישראלי, משדרות ומיישובי שער הנגב. • עבודה בקבוצות קטנות – יחס אישי, בדגש על חיזוק הביטחון העצמי לשימוש בשפה העברית. • עבודה עם מתנדבות בגילאים שונים, המאפשרת לימוד פרטני ויצירת קשרים אישיים בין המשתתפות השונות. • פעילות במסגרת סדר היום של הכפר ובשותפות מלאה עם צוות הכפר וחברי הגרעין הישראלי. • פעילות חווייתית בערוצים שונים, המאפשרת למידה של השפה, תוך שימוש גם בשפת הגוף. מבנה התוכנית : התוכנית כוללת מפגש שבועי לאורך השנה, בשעות אחר הצהריים. המשתתפות העולות החדשות, נחשפות בתיווך המתנדבות, למילות יסוד שימושיות בשפה העברית. הלמידה וההיכרות עם המילים נעשית בצורה חווייתית ומדורגת, תוך שימוש בשיח, יצירה, ריקוד והפעלות שונות. ניתן דגש על פעילות וגיבוש קבוצתי, לצד עבודה בקבוצות קטנות. מטרות התוכנית: • הגברת תחושת המסוגלות וחיזוק החוסן בקרב העולות. • לימוד מילים ומושגים בעברית, חיזוק יכולות וכישורים חברתיים. • חיזוק תנועת ההתנדבות בכפר. • יצירת קשרים בין האוכלוסיות השונות. • חיזוק הקשר בין חברי הגרעין הישראלי לתושבים. • חשיפת בני הנוער לאוכלוסיית העולים, פיתוח תחושת המסוגלות. המשתתפות בתוכנית מספרות על הרגשת שייכות לקבוצה, הנאה וסיפוק ומציינות שהתוכנית תורמת רבות לחיזוק ביטחונן העצמי ויכולתן בתיפקוד השוטף, גם מול משפחתן פנימה וגם מול כל האנשים הגורמים החיצוניים עימם הן בקשר במהלך חיי היומיום שלהן. מצ"ב קישור לסרטון קצר (כ – 4 דקות בלבד) המציג באופן תמציתי וברור את פעילות הגרעין הישראלי במרכז הקליטה איבים, שתוכנית "קשר של עברית" הינה אחת העיקריות שבהן.
איזור פעילות: מקומי
כפר הקליטה איבים הצמוד לשדרות
האימפקט החברתי של המיזם
הגדלת החוסן החברתי של קבוצת העולות בפני עצמה ושל שתי הקבוצות יחד, דרך המפגש עם שונות ורב תרבותיות. המפגש השבועי מהווה אירוע משמעותי בפני עצמו, עבור קהילת העולות המבוגרות, כיוון שזו ההזדמנות היחידה שלהם במהלך השבוע להיפגש ולשתף אחת את השנייה, ולהיפגש עם נשים ישראליות וותיקות.
החזון ומדדי הצלחה
העצמת הנשים העולות החדשות ויצירת חיבורים בין קהילות נשים וותיקות ועולות, מתוך היכרות עם עולמות התוכן השונים, בדרך חווייתית מקרבת. נוכל לומר שהצלחנו כשנראה שאכן העולות החדשות מצליחות במשימתן החדשה בארץ, להיות "שרות החוץ" של משפחותיהן מול מסגרות החינוך ושירותי הרווחה וכל שאר הגורמים מולם עליהן להתנהל בארץ.
יעדים מספריים
כיום שותפות בתוכנית כ – 60 נשים. שמנו לנו למטרה לנסות ולהכפיל את כמות הנשים בתוך כשנה ולהגיע ל – 120 משתתפות.
היתכנות כלכלית
כשאנו אומרים "היתכנות כלכלית" אנו מתכוונים שבאפשרותנו להשיג את המימון הדרוש להפעלת התוכנית, באמצעות קרנות שונות כדוגמת הקרן שלכם ובאמצעות סיוע מגורמים עסקיים נוספים אליהם פנינו בנושא. אין למשתתפות אפשרות לשלם עבור ההשתתפות בפעילות.
השפעה מגדרית
נשים עולות מתמודדות עם אתגרי קליטה משמעותיים. המבנה המשפחתי וחלוקת התפקידים המסורתיים שהייתה נהוגה בארץ המוצא, כבר לא נשמר כאן בארץ. נשים מוצאות עצמן תוך זמן קצר בתפקידים רבים, שקשה מאד לתמרן בניהם. לצד העומסים, מבקשות הנשים לייצר קהילה ובעיקר ללמוד כיצד להשתלב. גם לאחר שהסתיימה תקופת האולפן בכפר הקליטה (שנה לאחר עלייתן לארץ) הן מוצאות כוחות נפש לבוא מדי שבוע וללמוד שפה ותרבות חדשה. אין ספק כי הלימוד וההיכרות עם השפה והתרבות המקומית, העצמת הנשים וחיזוק ביטחונן העצמי, מעלים בצורה חדה אצל ציבור הנשים והאימהות, את יכולתן לתקשר בהצלחה מול כל הגורמים הרלוונטיים ואת יכולת ההתמודדות שלהן במקביל עם גידול הילדים, ניהול המשפחה, עבודה מייגעת (בד"כ משמרות לילה במפעלים), רכישת דירה והיטמעות בקהילה הישראלית. המיזם מייצר קהילה ישראלית מחבקת, המסייעת לתחושת השייכות והחוסן, הן אצל העולות והן אצל הוותיקות.
השפעה על נשים בפריפריה חברתית או בפריפריה גאוגרפית
הנשים העולות המתגוררות באיבים עונות על שתי הקבוצות – פריפריה חברתית ופריפריה גיאוגרפית. בנוסף, מתמודדות הנשים באיבים – שדרות, עם מציאות ביטחונית מורכבת, המוסיפה גם היא, קושי יומיומי. תחושת השייכות והנתינה ההדדיים של הקבוצות השונות, מגדילה משמעותית את תחושת הלכידות והחוסן של הפרט והכלל בקהילת הנשים המתגבשת.

ברגעים אלו נשלח אליך לנייד קוד, אנא הזיני אותו כאן:


לא קבלת SMS? שלחי שוב

ההצבעות לסבב 2023 הסתיימו.

המיזמים מועברים בימים אלו לצוות השיפוט ולא ניתן לערוך אותם עד להודעה חדשה. במקרים דחופים אנא פנו אלינו ל: Missfix@iwn.org.il

ההגשות לקול קוראת 2023 נסגרו, המיזמים מועברים בימים אלו לצוות השיפוט ולכן לא ניתן לערוך אותם. במקרים דחופים אנא פנו אלינו ל: info@missfixtheuniverse.com

התחברת בהצלחה!

מייד תועברי לעמוד המתאים

האם להחליף את המשתמש ליזמית? פעולה זו אינה ניתנת לשיחזור

באיזור זה יזמיות של קהילת מיס פיקס מחליפות מידע, שואלות שאלות ותומכות זו בזו, איזור זה מיועד ליזמיות של הקהילה בלבד.

הצבעה הוגנת - אנא הרשמו על מנת להצביע


כבר רשומה? התחברי

התחברות

אם כבר נרשמת למיס פיקס בעבר

כניסה עם סיסמה
כניסה עם קוד ב SMS

שלום התחברות

אופס, כבר הצבעת למיזם זה.
על מנת לצפות בהיסטוריית ההצבעות ולהכפיל שווי הצבעה כנסי לפרופיל המשתמשת שלך

ההצבעה נרשמה בהצלחה

על מנת לצפות בהיסטוריית ההצבעות
ולהכפיל שווי הצבעה למיזם
אחד בלבד לבחירתך
כנס.י לפרופיל המשתמש.ת שלך

הפיצי את הבשורה - שתפי

דילוג לתוכן