נשים למען נשים

גל

ניסים-עמנואל

ההגשות וההצבעות לסבב 2023 הסתיימו, ארוע חשיפת המיזמים הנבחרים יתקים ב 7.9.2023

שיתוף הפרופיל:

מש"ה - מילים שעושות הבדל - מניעת התאבדויות והצלת חיים

תחום: בריאות, חינוך
כותרת הפעילות: מש"ה – מילים שעושות הבדל (ע.ר) הינה תנועה חברתית ששמה לה למטרה להפחית משמעותית את שיעור ההתאבדויות והניסיונות האובדניים, ולהציל חיים באמצעות מודל התערבות קהילתי חדשני וייחודי.
תנועת מש"ה נוסדה בשנת 2017 ע"י גל ניסים–עמנואל, שנתיים לאחר שאחיה מושיק – משה אורי נסים ז"ל מת כתוצאה מאובדנות. מתוך שבר אישי עמוק, גל יצרה בישראל תשובה משמעותית ופשוטה למניעת התאבדויות. באמצעות תבונת לב, חקר עומק, וכלים של הקשבה ואמפתיה הצליחה גל לחולל בישראל מהפכה של ממש, בתחום מניעת התאבדויות ובדגש על תשובת הקהילה. מש"ה היא תנועה חברתית מובילה למניעת התאבדויות בישראל הנושאת בתוכה בשורה לעולם כולו. במש"ה אנו מאמינים כי: רוב ההתאבדויות ניתנות למניעה; כל אחד יכול למנוע התאבדויות; לקהילה כוח קריטי וחיוני במניעת התאבדויות כגורם תומך באנשים במצבי סיכון. מש"ה הינו הארגון הראשון בישראל ליצור חוצץ אמיתי (לא וירטואלי) בין אדם בסיכון אובדני לבין המוות. את מש"ה מלווים אנשי מקצוע מהמובילים בתחומם. תנועת מש"ה פועלת בשלוש רמות: הענקת סיוע חירום למניעת התאבדויות – המבוסס על חוזקות הקהילה של האדם בסיכון אובדני. מודעות וחינוך – העלאת המודעות לאובדנות ולסיכון לאובדנות בקרב הציבור באמצעות הכשרות והרצאות, כנסים ואירועים שנתיים, קמפיינים ציבוריים ועוד. מניעה – יצירת תשתית למניעה עבור קבוצות סיכון והציבור הרחב. התערבות החירום עליה מבוססת פעילות הליבה של מש"ה מגנה על האדם בסיכון אובדני גבוה באמצעות משאבים קהילתיים זמינים – מעגלי ליווי מתוך הקהילה והסביבה הקרובה. כל מעגל ליווי, מנוהל ע"י איש צוות ו"מושה" – מתנדב.ת שעבר.ה הכשרה ייעודית והתנסות מעמיקה. המושה מובילה את פעולות ההתערבות וסוללת את הדרך לטיפול.
איזור פעילות: ארצי
האימפקט החברתי של המיזם
בכל שנה בישראל מתאבדים למעלה מ-600 איש ומתבצעים כ-10,000 ניסיונות התאבדות. מש"ה מביא עמו שינוי עמדות עמוק בכל הקשור להתייחסות לבריאות הנפש. מודל ההתערבות החדשני שהארגון פיתח, יוצר חוסן אישי, משפחתי וקהילתי בהתמודדות עם משברים נפשיים ומוביל ללקיחת אחריות אישית וקהילתית סביבם. יתרה מכך, הוא מציג אלטרנטיבה מעשית לפרוטוקול הקיים כיום עבור אנשים בסיכון אובדני, אשר בדרך כלל עוברים מרשות אחת לאחרת. בעת משבר מש"ה הופך את הבית והסביבה הטבעית של האדם בסיכון למרכז הטיפול עד לירידת הסכנה המידית. בניית קהילה מצילת חיים: הקהילה של מש"ה מורכבת ממתנדבים ממגזרים מגוונים בחברה, בני משפחה וחברים של אנשים בסיכון אובדני. הפעילות של הארגון מחזקת ערכים קהילתיים כגון כבוד ואחריות הדדים ומפתחת מנהיגות. מעבר לכך, לחברי הקהילות של מש"ה יתרון משמעותי בהובלת שינוי חברתי בהשוואה לגופים ממוסדים אחרים: הם מחוברים לאנשים בסיכון ואחד לשני, בעלי מוטיבציה אישית, מהווים מקור תמיכה וכח הדדי, כיוון שיש להם אינטרס מובהק לשמור על בריאותו וחייו של האדם בסיכון.
החזון ומדדי הצלחה
החזון: להפחית משמעותית את שיעור ההתאבדויות והניסיונות האובדניים בישראל. המוטיבציה: מתוך אבדן אישי של היזמת גל, נולדה תשובה קהילתית – קריטית ומצילת חיים למניעת התאבדויות. מודל הרופינג של מש"ה – מבקש לפתח מנהיגות אישית וקהילתית למצבי סיכון אובדניים. עבור מש"ה ההצלחה מוגדרת על ידי הצלת חיים של אנשים בסיכון אובדני, באמצעות חום אנושי ואמפתיה. בשנתיים הקרובות ההצלחה תוגדר על ידי: הכפלת השירות של מעגלי הליווי במערך החירום תוצאות מעגלי התמיכה – ירידה ברורה ובעלת משמעות קלינית, בסיכון האובדני עבור לפחות 80% מהאנשים שנעזרו בשירותי מש"ה. הגדלת מערך המתנדבים וקיום קורסי הכשרה עבור המושות הקמת מוקד טלפוני יעילות מתודולוגיית מש"ה תוכח מחקרית מש"ה תמסד מערך נתוני אובדנות שקוף ואמין בישראל
יעדים מספריים
מאז הקמתה ועם צוות קטן מאוד, מש"ה הפעיל 229 מעגלים, 148 מהם מעגלים לנשים (המודל של מש"ה עובד ויעיל באופן מובהק בקרב נשים בסיכון), עם 99% הצלחה. במהלך השנתיים האחרונות משה בנתה והרחיבה את התשתיות הארגוניות, הכשירה את המושות הראשונות, בנתה תכניות הכשרה להמשך, בנתה תכנית שנתית להדרכה, העשרה וליווי במושות, פיתחה והפעילה תכנית פיילוט עם 20 מעגלים בחודש בממוצע. בהמשך להצלחת מודל הפעולה, מספר הפניות שמש"ה מקבלת מאנשים בסיכון או קרוביהם בעליה מתמדת – וזה קורה מפה לאוזן ודרך הקהילה ברשת. כיום מש"ה פועל על מנת לפתח ולהגדיל את מערך החירום. בשנה הקרובה מש"ה מתכנן להכפיל את מספר מעגלי תמיכה ולהגיע לכ-475 אנשים בסיכון אובדני; עד לשנת 2026 מש"ה שואף לתת מענה לצורך הנוכחי (נכון ל-2022) של 13,000 ניסיונות אובדניים בשנה.
היתכנות כלכלית
אסטרטגיית המימון של מש"ה כוללת גיוון מקורות ההכנסה על מנת לייצר היתכנות כלכלית וקיימות. המקורות כוללים: תרומות מקרנות, עסקים ותורמים פרטיים; יצירת מודלים להכנסה מ: הטמעת המודל ברשויות מקומיות, הרצאות וסדנאות, מקבלי השירות, מודלים ליצירת הכנסות מהקהילה.
השפעה מגדרית
נשים הן קבוצת סיכון ידועה לאובדנות וגם קבוצה בעלת פוטנציאל אדיר לתנועת חיים וריפוי. הפרדוקס המגדרי: כך מכונה בספרות המחקרית התופעה לפיה מחשבות אובדניות שכיחות בקרב נשים פי שניים מאשר בקרב גברים, ושיעור הניסיונות האובדניים גבוה פי 8 בקרב נשים (על אף ששיעור הגברים שמתים מאובדנות גבוה פי 4 משיעור הנשים בשל שימוש באמצעים קטלניים יותר). הלך הרוח האובדני ידוע כאמביוולנטי בין הרצון לחיות לרצון למות. אצל נשים אמביוולנטיות זו באה לביטוי בצורה חדה יותר כאשר היא מתוקשרת כבקשה לעזרה: נשים מוכנות לדבר על המצוקה שלהן ולבקש סיוע בקלות יתרה. במש"ה אנו מזהים הלכה למעשה את התאוריה המחקרית, האמביוולנטיות של הלך הרוח האובדני בין הרצון למות ולהפסיק את הסבל לבין הרצון לחיות, שאצל נשים הוא בהיר ומובהק. מתוך הפניות שמתקבלות במש"ה של אנשים בסיכון אובדני, למעלה מ- 65% מגיעות מנשים שהן קבוצת סיכון עבורן הושטת היד הקהילתית נמצאה כיעילה, עונה באופן מדויק על הצורך, ומצילה חיים. המודל של מש"ה עובד ויעיל באופן מובהק בקרב נשים בסיכון. האובדנות של נשים, במקרים רבים, היא בקשה לעזרה, בקשה לתקווה ולא בקשה למות – רוב הנשים הפונות או מופנות אלינו מביאות איתן איכות של דיאלוג והתמסרות לעזרה. בזכות איכות זו מש"ה מצליחה לסייע לנשים בשיעורים גבוהים.
השפעה על נשים בפריפריה חברתית או בפריפריה גאוגרפית
הנשים עליהן מש"ה משפיע גרות בכל רחבי הארץ
פרסים / מענקים והכרה ציבורית
מש"ה: זוכה להכרת מומחים בינלאומית מקבל מענקים ממספר תורמים המאמינים בחזון הארגון ובפעילותו. אלה כוללים קרנות כגון קרן לזלו נ. טאובר, קרן ארקין, וקרן ריין, חברות עסקיות ותורמים פרטיים. מקיים כנסי קהילה מצילה חיים שנתיים ביום הבינלאומי למניעת אובדנות מאז ספטמבר 2019. כנס קהילה מצילה חיים הפך להיות האירוע המשמעותי ביותר בישראל ביום הבינלאומי למניעת התאבדויות ויוצר חיבור ושיתופי פעולה בין עשרות גופים במשק. מקיים ערבי זיכרון שנתיים לחללי המלחמה בסבל הנפשי הזוכים להכרה נרחבת. מקיים ימי עיון לסגל הבכיר של משרד הבריאות בנה ויישם סדרות מפגשים "ממשבר למנהיגות רגשית" שהועברו לצוות שיקום בקריה האקדמית אונו ולמשפחות מתמודדות. מקיים הרצאות באוניברסיטה העברית, אוניברסיטת חיפה ובארגונים בכירים בתחום בריאות הנפש: אנוש, ידיד נפש, ער"ן, סיפור חוזר, צוהר, ועוד השתתפות פעילה בכנסים אקדמיים ישראלים ובינלאומיים: הכנס המדעי השנתי לחקר האובדנות בישראל (המכללה האקדמית תל-אביב יפו והמרכז האקדמי רופין, מאי 2021) ו- IASR/AFSP International Summit on Suicide Research (ברצלונה, אוקטובר 2021), Conference of the European Network for Mental Health Service Evaluation (ENMESH) (תל-אביב, יוני 2022) הקים קהילת אחים לנפש המונה כיום למעלה מ-1,400 חברים

ברגעים אלו נשלח אליך לנייד קוד, אנא הזיני אותו כאן:


לא קבלת SMS? שלחי שוב

ההצבעות לסבב 2023 הסתיימו.

המיזמים מועברים בימים אלו לצוות השיפוט ולא ניתן לערוך אותם עד להודעה חדשה. במקרים דחופים אנא פנו אלינו ל: Missfix@iwn.org.il

ההגשות לקול קוראת 2023 נסגרו, המיזמים מועברים בימים אלו לצוות השיפוט ולכן לא ניתן לערוך אותם. במקרים דחופים אנא פנו אלינו ל: info@missfixtheuniverse.com

התחברת בהצלחה!

מייד תועברי לעמוד המתאים

האם להחליף את המשתמש ליזמית? פעולה זו אינה ניתנת לשיחזור

באיזור זה יזמיות של קהילת מיס פיקס מחליפות מידע, שואלות שאלות ותומכות זו בזו, איזור זה מיועד ליזמיות של הקהילה בלבד.

הצבעה הוגנת - אנא הרשמו על מנת להצביע


כבר רשומה? התחברי

התחברות

אם כבר נרשמת למיס פיקס בעבר

כניסה עם סיסמה
כניסה עם קוד ב SMS

שלום התחברות

אופס, כבר הצבעת למיזם זה.
על מנת לצפות בהיסטוריית ההצבעות ולהכפיל שווי הצבעה כנסי לפרופיל המשתמשת שלך

ההצבעה נרשמה בהצלחה

על מנת לצפות בהיסטוריית ההצבעות
ולהכפיל שווי הצבעה למיזם
אחד בלבד לבחירתך
כנס.י לפרופיל המשתמש.ת שלך

הפיצי את הבשורה - שתפי

דילוג לתוכן